Rakytník řešetlákový

20/04/2018
by Blog Nutraday

Příznivé působení rakytníku

Rakytník řešetlákovitý (Hippophae rhamnoides) je rostlina, jejíž plody a listy bývají konzumovány pro obecné protizánětlivé a antioxidační účely. 

Používají se buď samotné plody, olej a džus z bobulí nebo suchý přášek. Všechny části rostliny se zdají být bioaktivní. Rakytník je dobrým zdrojem flavonoidů, většinou podobných kvercetinu a kaempferolu.

Obsahuje také vlastní molekulu hipofinu, který zatím není příliš prozkoumaná.

Historicky je rakytník užívaný pro kardiovaskulární zdraví a zdá se, že u potkanů chrání srdce a poskytuje protisrážlivé účinky ve vyšších dávkách u jinak zdravých jedinců.

Pozorovány byly také další působení jako rychlejší hojení ran a zlepšení kvality pokožky a některé neuroprotektivní vlastnosti.

Rakytník lze nejlépe doplňovat buď jako extrakt sušiny rostliny (jak listy tak bobule jsou bioaktivní), nebo jako olej z bobulí.

U suchých výtažků se používá dávka 500 až 2000 mg jak u extraktů z bobulí, tak u extraktů z listů. U oleje jsou potřeba vyšší dávky 2 000 až 5 000 mg.

Zdroje

Rakytník (Hippophae rhamnoides) je menší keř, který je známý tím, že roste i ve vysokých nadmořských výškách v severozápadní oblasti Himaláje. V našich končinách se rakytníku také daří a překonává i tuhé zimy. Z jeho bobulí se vyrábí džemy, sirup i likér. Jako doplněk stravy se užívají extrakty ze sušených bobulí nebo listů, popř. rakytníkový olej.

Původně rostlina pochází z oblasti Číny, Mongolska a Indie a je využívána v tradiční čínské medicíně.

Složení

Rakytník obsahuje velký soubor mnoha látek jako :

• Hiposidy a Hipofiny - flavonoidní glykosidy, které jsou unikátní pro rakytník

• Prokyanidiny

• Kvercetin

• Isorhamnetin

• Myricetin

• Kaempferol

• Tilirosid

• Zeaxantin

• Beta karoten a další karotenoidy

• Inositol

• Kyselina ursolová

• Kyselina pantothenová (vitamín B5)

• Vitamín B1,B2,B3,B6, Biotin

• Vitamín C (400 mg / 100 g), Vitamín E

• Beta sitosterol

 

Neuroprotektivní účinky

Extrakt z rakytníku byl v jedné studii schopný vykazovat neuroprotektivní účinky a pomáhal zachovat kognitivní výkon.

U potkanů vykazoval rakytník adaptogenní vlastnosti pro překonání stresu s nástupem účinku po první dávce, který se ale s následujícím podáváním po dobu 5 dní nezvýšil. Předpokládá se, že ochranný efekt byl spojen se zachováním svalového glykogenu.

Kardiovaskulární zdraví

Samotný isorhamnetin inhibuje apoptózu v srdečních buňkách, což vedlo ke snížení srdečního poškození u potkanů.

Zdá se, že rakytník má účinky na snížení srážlivosti krve a snížení agregace trombocytů a prodlužuje dobu srážení v závislosti na dávce.

Ukázalo se, že flavonoidy z rakytníku poskytují zvýšenou ochranu před hypoxíí způsobenou vysokými nadmořskými výškami, což bylo pozorované i u samostatného kvercetinu.

Tuková tkáň

Užívání extraktu z rakytníku u myší během 13 týdnů trvající studie bylo spojeno s nížší hmotností, měnším nárůstem tuku  a snížením jaterních tuků při krmení stravou s vysokým obsahem tuku oproti kontrolní skupině bez rakytníku.

Zdá se, že rakytník má u zvířat protivředové vlastnosti na stěnu žaludku, což zatím nebylo testováno u lidí.

Játra

Extrakt z rakytníku byl u myší schopen ochránit hepatocyty před buněčnou smrtí z oxidačního poškození vyvolaném hypoxií.

V játrech myší krmených stravou s vysokým obsahem cholesterolu a vystaveným oxidačnímu stresu rakytník snížil peroxidaci lipidů v játrech a zlepšil profil lipidů v séru.

Oči

Rakytník snižuje příznaky suchého oka.

Kůže

Suplementace extraktu z rakytníku po dobu šesti týdnů u nahých myší byla shopna zabránit změnám kvality pokožky a vráskám vzniklým z vystavení UV záření.

Bezpečnost

Rakytník je relativně bezpečná rostlina v dávce několika bobulí (<10) či ekvivalentu jiných forem, ačkoliv vyšší množství již může způsobovat některé nepříznivé účinky. Nadměrná konzumace také dle jedné studie způsobuje zabarvení pokožky do bronzova po delší dobu.

Zeaxantin - důležitý oční karotenoid

13/04/2018
by Blog Nutraday

Zeaxantin je karotenoid často se vyskytující ve stravě a spadá do podskupiny xantofylů. Společně s luteinem jsou tyto karotenoidy ve větším množství obsaženy například v tmavě zelené zelenině jako je kadeřávek, špenát nebo petržel, v oranžové a žluté zelenině a květech, a také ve žloutku vajec. Do skupiny xantofylů patří například lutein, astaxantin a fukoxantin.

Potraviny, u nichž bylo prokázáno, že obsahují zeaxanthin, zahrnují:

• Vejce v množství přibližně 85 mcg ve žloutku 
• Špenát v množství asi 500 mcg / 100g (vařený)
• Kukuřice v množství asi 200 mcg / 100 g (po uvaření)
• Broskve   

Tmavě zelená zelenina obsahuje více zeaxanthinu než vajíčka, ale zeaxanthin obsažený ve vejcích má mnohem lepší vstřebatelnost, což z něj dělá praktičtější zdroj zeaxantinu i luteinu.  Ve vejcích je zeaxanthin obsažen pouze ve žloutku, ale ne v bílku.

U konzumace 1 vejce denně bylo pozorováno zvýšení plazmatické hodnoty zeaxantinu asi o 38 % s dalším nárůstem u vyššího počtu vajec denně. 

Důležitost zeaxanthinu

Existuje přibližně 30-50 karotenoidů, které se běžně vyskytují v lidské stravě, přičemž 10-15 z nich je přítomno v séru. Většina těchto karotenoidů jsou příbuzné s luteinem a zeaxantinem a jde většinou o jejich metabolity nebo příbuzné molekuly. Zeaxanthin tvoří asi 3 % z karotenoidů přítomných v séru avšak oproti ostatním karotenoidům má spolu s luteinem a astaxantinem větší relativní význam v sítnici.

Zeaxanthin je často užívaný vedle luteinu a astaxantinu pro zachování zdravé sítnice. Zeaxantin a lutein mají společný metabolit s názvem meso-zeaxantin.

Podobně jako u jiných karotenoidů je absorbce zeaxantinu značně závislá na přítomnosti tuků a bez nich je velmi špatně vstřebáván.  

V jedné studii bylo zjištěno, že i konzumace jednoho vejce denně dokázala zvýšit hodnotu zeaxantinu v plazmě oproti kontrolní skupině. 


Zeaxanthin a mozek

Lutein a zeaxantin jsou makulární karotenoidy, které se hromadí v sítnici a jelikož jsou oči blízce spojené s mozkem, předpokládá se, že tyto karotenoidy by mohli také chránit mozkové tkáně. Ve studii s 80 letými a stoletými bylo zjištěno, že zeaxantin a lutein nejvíce korelují s kognitivním výkonem ve srovnání s ostatními karotenoidy.

Vyšší koncentrace makulárních karotenoidů bývá spojována s nižší závažností demence a zeaxantin je spojený s lepší celkovou kognitivní výkonností. Mezi příznivé projevy bylo zahrnuto zlepšení verbální plynulosti, poznávání, pamět a rychlostí zpracování podnětů.


Zeaxantin a Oči

Zeaxantin, společně s luteinem a jejich metabolitem meso-zeaxantinem působí v sítnici jako filtr vysokoenergetických částic modrého světla a chrání retinální buňky před oxidačním stresem. Tyto makulární pigmenty jsou zkoumány pro jejich využití pro ochranu Bývá také zkoumán společně s dalšími makulárními pigmenty pro jejich potenciální využití při ochraně proti věkem podmíněné makulární degeneraci. Vyšší příjem luteinu a zeaxantinu je spojen s menším rizikem vzniku makulární degenerace související s věkem (age related macular degeneration)

Lutein - důležitý oční karotenoid

13/04/2018
by Blog Nutraday

Lutein

Lutein je karotenoid obsažený v mnoha potravinách a má strukturu podobnou jako provitamín A (β-karoten) a podílí se společně se zeaxantinem na udržování zdravých očí. Lutein, zeaxantin a meso-zeaxatin jsou známé jako makularní pigmenty. 
 
Lutein je schopný se akumulovat v očích, kde snižuje oxidační stres a je tedy efektivní v úloze ochrany očí a jako retinální antioxidant. 

Lutein je produkován rostlinami a do potravního řetezce se dostává s konzumací rostlin a květů zvířaty. 

Nejlépe absorbovatelný lutein je obsažen ve vejcích, dále je obsažen například v paprice, špenátu a dalších potravinách.

Zdroje

Lutein se nachází hodně v následujících potravinách :

• Vaječné žloutky v rozmezí asi 120 - 600 mcg na jeden žloutek v závislosti na původu vajec.
• Špenát v množství asi 18 mg / 100 g (po vaření)
• Kukuřice v množství asi 267 mcg / 100g (po vaření) 
• Kadeřávek
• Paprika
• Petržel
• Žluté a oranžové květy
• Další


Vstřebávání
Karotenoidy jako β-karoten, lykopen, lutein a další mají lepší absorpci jsou navázány na tuky. Pokud jsou navázány na rostlinný materiál, jsou hůře absorbovatelné. Například špenát má lutein stejně vstřebatelný jako doplňky stravy a hůře než vejce. Po vaření je u špenátu absorbce luteinu mírně zvýšena (podobně jako u lykopenu v rajčatech).

Lutein obsažený ve vejcích je navázán na fosfolipidy a cholesterol a je mnohem lépe vstřebatelný než ostatní zdroje. 

Bylo zjištěno, že konzumace jednoho vejce denně u starších osob po dobu pěti týdnů zvyšuje stabilní hladinu plazmatického luteinu přibližně o 26 %.  Navzdory zvýšení hodnoty luteinu v plazmě nebylo jedno vejce denně dostatečné pro zvýšení hodnoty luteinu v makule (žluté skvrně).

Až konzumace 2-4 vajec denně byla spojena se zvýšenou hodnotou luteinu a karotenoidů v plasmě a také v makule a zvýšené ochraně očních tkání proti oxidačnímu stresu. 

Lutein je v těle velmi dobře uchováván a jedna studie poznamenala, že i po 13 týdnech bez doplňování luteinu, byla plazmatická hladina luteinu vyšší než ve výchozím stavu. Další studie sledující hladinu luteinu po konzumaci vajec, že ke snížení luteinu na výchozí hladinu stačilo období 4 týdnů.   


Důležitost Luteinu a zeaxantinu

Většina karotenoidů detekované v séru jsou příbuzné s luteinem a zeaxantinem a jde většinou o jejich metabolity nebo příbuzné molekuly například lykopen, beta karoten a další. Lutein tvoří asi 20 % z celkových sérových karotenoidů, přičemž beta karoten asi 10 % a zeaxantin 3 %. Spolu se zeaxatinem a astaxantinem má oproti jiným karotenoidům relativně vyšší důležitost v oční tkáni.

Karotenoidy mají obecně vyšší důležitost v mozku, zatímco v periferních oblastech jsou naopak více zastoupené karoteny. 

Oči

Lutein, zeaxantin a izomery luteinu (meso-zeaxantin), se společně označují jako makulární pigmenty. Jde o pigmenty obsažené ve stravě, které se ukládají v oční makule, kde působí jako filtry vysokoenergetických částic modrého světelného spektra (380–450 nm vlnové délky) a chrání retinální buňky před oxidačním stresem. 

Zvýšení luteinu v retinální tkáni koreluje s nárůstem sérových hodnot luteinu a je o něco nižší. 

Lutein a zeaxantin jsou zkoumány kvůli svým příznivým působením díky bioakumulaci v oku a vyšší příjem luteinu je spojený s menším rizikem vzniku makulární degenerace související s věkem.

Makulární degenerace související s věkem je věkem podmíněná degenerativní porucha oka, která častější u osob starších 65 let a vyskytuje se ve dvou variantách (suchá a vlhká forma). 

Lutein a dlouhověkost 

Ve studiích na octomilkách prodloužil lutein průměrnou délku života těchto mušek o 63 % (o 49-54 dní). Výsledky ukázaly, že tento nárůst délky života souvisel s významným snížením hladiny malonyldialdehydu (MDA) a zvýšením aktivity antioxidačních enzymů u mušek krmených stravou s luteinem oproti skupině s normální stravou. Analýza také ukázala zvýšení exprese genů produkující superoxid dismutázu (SOD, SOD1 a SOD2) a kataláry (CAT). Z výsledků studie vyplývá, že prodloužení života octomilek bylo částečně způsobené vyšší expresi endogenních antioxidačních enzymů.

NF-kb

05/03/2018
by Blog Nutraday

Jaderný faktor kappa B (NF-kb)

Jaderný faktor-kappa B (NF-kappa B) je všudypřítomný transkripční faktor, který regulováním exprese mnoha zánětlivých a imunitních genů hraje rozhodující roli v obraně hostitele a při chronických zánětlivých onemocněních. Je to heterodimer přítomný v cytoplazmě v neaktivní formě, v komplexu s inhibičním proteinem I kappa B. 

Mnoho extracelulárních podnětů včetně virů, oxidantů, zánětlivých cytokinů a imunitních stimulů aktivuje NF-kappa B. Jakmile se aktivuje, váže se na rozpoznané prvky ve spouštěcích oblastech zánětlivých a imunitních genů, jako jsou prozánětlivé cytokiny, chemokiny, zánětlivé enzymy a adhezní molekuly. 

Glukokortikoidy inhibují aktivovaný NF-kappa B a to je velmi důležité pro protizánětlivý účinek steroidů. Nové inhibitory NF-kappa B jsou nyní vyvíjeny pro léčbu zánětlivých onemocnění, jako je astma, revmatoidní artritida a zánětlivá střevní onemocnění.

Signalizace NF-kappaB je primárně regulována inhibičním kappaB (IkappaB) proteinem a IkappaB kinázovým komplexem prostřednictvím dvou hlavních cest: kanonických a non-kanonických cest NF-kappaB. 

Inhibitor komplexu nukleárního faktoru-kB (IκB) kinázy (IKK) je hlavním regulátorem signální dráhy NF-κB. Aktivace komplexu IKK je přísně regulovaná událost, specifická pro jednotlivé stimuly a jednotlivé cíle, která je nezbytná pro řadu funkcí patřících pod NF-kB. 

Nověji objevené role IKK, nezávislé na NF-kB, přinesly zvýšenou komplexitu pro jeho biologické funkce.

Aktivace  NF-kb je¨závislá na inhibici IkB, k čemuž jsou potřeba dva hlavní signalizační kroky: aktivace IkB kinázy (IKK) a degradace fosforylovaných inhibitorů. 

Komplex IkB kinázy (IKK) je signální integrační křižovatka pro aktivaci NF-kB. Je složený ze dvou serin-threoninových kináz (IKKα a IKKβ) a regulační podjednotky NEMO (také známého jako IKKγ). Komplex IKK integruje signály ze všech NF-kB aktivujících stimulů a funguje jako katalyzátor fosforylace různých IkB a NF-κB proteinů stejně jako jiných substrátů.

Vedle kontroly NF-kB, IKK podjednotky zprostředkovávají komunikaci s dalšími cestami, čímž se rozšiřuje složitost jejich biologických funkcí. 

Vitamin C

05/03/2018
by Blog Nutraday

Vitamin C rychle nachází nové aplikace při ochraně proti endotelové dysfunkci, vysokému krevnímu tlaku a změnám krevních cév, které předcházejí srdečním onemocněním.

Dalším výzkumy zjistily, že vitamín C může být užitečný při prevenci astmatu, prevenci proti rakovině,podpoře správné hladiny cukru v krvi u diabetiků.

Přestože je často považován za samozřejmost, vitamin C je důležitým doplňkem ke zlepšení srdečního zdraví a předcházení degenerativním onemocněním.

Vitamin C - průlom v kardiovaskulárním zdraví

Jednou z nejsilněji studovaných oblastí vitaminů C je přínos v oblasti kardiovaskulárního zdraví. Vědci zjistili, že vitamín C ovlivňuje několik aspektů srdečního zdraví, od krevního tlaku až po endoteliální zdraví. 
Vzhledem k tomu, že existuje vztah mezi oxidačním poškozením, zánětem a aterosklerózou, je vitamin C považován za klíčový ochranný prvek proti mnoha aspektům kardiovaskulárních onemocnění.

 

Vědci stále častěji upozorňují na nebezpečné nahromadění plaku v cévách, které může vést k infarktu nebo mrtvici. Vědci zkoumají možnosti, že vitamín C může hrát roli při snižování rizika nárůstu plaku.

V časných stádiích aterosklerózy, buňky nazývané monocyty migrují a připevňují se na stěny endotelu. Monocyty jsou v podstatě buňky, které jsou v případě potřeby schopny se přeměnit na makrofágy. Jakmile tento proces začne a spustí další kroky, začnou se cévy zvětšovat a jejich stěny ztratí svojí pružnost, což dláždí cestu k ateroskleróze.

Britští vědci zkoumali účinky doplňování vitaminu C na tento adhezní proces u 40 zdravých dospělých. Před zahájením studie měli jedinci s nízkou hladinou vitamínu C před jeho doplněním o 30 % vyšší adhezi monocytů než normální skupina, čímž bylo zvýšené riziko aterosklerózy. Po šesti týdnech doplňování se rychlost této adheze monocytů snížila o 37%.

Vědci také prokázali, že dávka vitaminu C dokáže normalizovat molekulu, kterou bílé krvinky používají k adhezi k endotelu. Zjištění také ukázala, že pomocí doplňování vitamínem C mohli vědci řídit, jak specifické geny produkují důležité proteiny, čímž snižují riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění na molekulární úrovni.

Stejně jako vitamín C pomáhá chránit vaskulární integritu, je také prospěšný v boji proti dalším rizikovým faktorům endoteliální dysfunkce a kardiovaskulárním onemocněním.

VITAMIN C

 • Vitamin C snižuje poškození buněčné DNA, a také snížuje zánětlivé změny
 • Doplňování vitamínu C zvyšuje účinky cvičení na podporu zdraví a snižuje oxidativní poškození vyvolané cvičením.
 • Vitamín C také silně bojuje proti oxidativnímu poškození způsobenému kouřením a vystavením tabákovému kouři.
 • Při respiračních stavech vitamin C pomáhá zkrátit trvání běžných nachlazení a může zmírnit riziko závažných respiračních stavů, jako je astma.
 • Metabolity vitamínu C mohou urychlit vyloučení žaludeční bakterie Helicobacter pylori a snížit riziko vzniku rakoviny žaludku

Astaxanthin

23/11/2017
by Blog Nutraday

Co je to Astaxanthin

V přírodě existuje více než 400 různých druhů karotenu. Historicky byla posuzována účinnost karotenu na lidské zdraví vzhledem k jeho schopnosti přeměnit se na vitamín A. Například beta-karoten, pigment, který dělá mrkev oranžovou, má nejvyšší poměr přeměny na vitamín A a dlouho se myslelo, že jde tím pádem o nejdůležitější karoten. 

Nicméně je známo, že některé z nejdůležitějších karotenů pro lidské zdraví nejsou vůbec přeměňovány na vitamín A. 

Pomyslným králem mezi karotenoidy, které nejsou přeměňovány na vitamín A, je astaxantin. Tímto "titulem" se může astaxanthin honosit díky jeho jedinečným účinkům a působením v oblasti podpory zdraví a ochrany proti poškození buněk, zejména v mozku a cévním systému.

Kde se Astaxanthin vyskytuje?

Astaxanthin je tmavě červený pigment, který se vyskytuje převážně v různých mořských tvorech a rostlinách. Nejbohatším zdrojem astaxanthinu je mikrořasa známá jako Haematococcus pluvialis. Když je v moři snědena větším organismem například humrem, krevetou, lososem či jiným mořským živočichem, tento červený pigment je zodpovědný za narůžovělou barvu masa lososa a dalších mořských tvorů. 

Astaxanthin je naprosto nezbytný pro přežití těchto organismů a je používán jako ochranný prostředek , kterým se chrání před poškozením vzniklým během fotosyntézy. 

Je také známo, že mladý losos zemře nebo se nevyvíjí správně bez dostatečného příjmu astaxantinu ve stravě. Červený pigment také hraje roli při páření a chování ryb.

Jak se přípravek Astaxanthin vyrábí?

Přestože astaxanthin se vyskytuje u lososů, korýšů nebo doplňků z krilového oleje, množství v těchto zdrojích je mnohem nižší než množství získaná z extraktů H. pluvialis. Například hladina astaxantinu přirozeně se vyskytujícího v kapslích z ryb nebo krillového oleje je v rozmezí 100 mcg (0,1 mg). Toto množství je nesrovnatelně nižší ve srovnání s dávkou 4 až 12 mg na kapsli ve většině astaxantinových doplňků odvozených od H. pluvialis.

K výrobě přirozeného astaxanthinu využívají nejlepší produkty velké nádrže pro růst H. pluvialis za ideálních podmínek, které zvyšují produkci astaxanthinu a zabraňují kontaminaci životního prostředí. Astaxantin se pak uvolní z buněčné stěny řas a extrahuje se.

Existují další zdroje astaxanthinu na trhu, ale tyto formy jsou vyráběny buď chemickou syntézou nebo vyrobené z geneticky modifikovaných kvasinek (Phaffia rhodozyma). Tyto syntetické formy jsou často přidávány do lososů chovaných v rybích farmách, aby měli červené maso, ale tato forma astaxanthinu není úplně stejná jako přirozený astaxantin, protože se ukázalo, že je více než dvacetkrát slabší jako antioxidant než přirozená forma.

Jak přípravek Astaxanthin působí?

Astaxantin má vysokou antioxidační aktivitu, jež je 65krát silnější než vitamin C, 50krát silnější než betakaroten a 10krát silnější než vitamín a pomáhá předcházet oxidačnímu poškození, které přispívá ke stavům, jako je stárnutí, inzulínová rezistence, kardiovaskulární onemocnění a neurodegenerativní stavy, jako je Alzheimerova choroba. Astaxantin je však trochu odlišný než obyčejné antioxidanty a má některé další výhody pro ochranu buněk.

Jedním z jedinečných aspektů Astaxanthin je jeho velikost a způsob, jak vstupuje do buněčných membrán. Je značně větší a delší než jiné běžné karoteny. Jeho velikost a forma umožňuje jeho začlenění do buněčných membrán, protože je schopen pokrýt celou hloubku buněčné membrány. To umožňuje astaxanthinu chránit nejen vnitřní ale i vnější buněčnou membránu před oxidačním poškozením, ale také stabilizovat buněčné membrány.

Astaxantin má také určité specifické protizánětlivé účinky, které jej činí velmi užitečným při ochraně mozkových a cévních buněk před poškozením. Vzhledem k tomu, že astaxanthin účinně chrání membránový systém mitochondrií (část buněk vyrábějící energii), může pomoci zvýšit produkci buněčné energie.

Jaké jsou účinky Astaxanthinu?

Více než 50 klinických a experimentálních studií prokázalo, že astaxantin je potenciálně užitečný v následujících oblastech:

 • Kardiovaskulární zdraví. Chrání cévní výstelku, podporuje lepší průtok krve a chrání LDL cholesterol před oxidací (poškozením).
 • Zdraví očí. Chrání proti únavě očí, pomáhá zlepšovat zrakovou ostrost a vnímání hloubky a zvyšuje průtok krve do očních tkání.
 • Mozkové zdraví. Pomáhá chránit před stárnutím a pomáhá zlepšovat duševní funkce.
 • Sportovní aktivity. Podporuje svalovou vytrvalost a chrání před poškozením svalů.
 • Diabetes, inzulinová rezistence a metabolický syndrom. Pomáhá chránit před poškozením cév.
 • Zdravá kůže. Snižuje jemné linie a vrásky, zlepšuje elasticitu pokožky, zvyšuje vlhkost pokožky a chrání před UV paprsky a poškození sluncem, což je jedním z hlavních faktorů degradace kolagenu a hyperpigmentace.
 • Dobrá imunita. Chrání proti poškození imunitních buněk.
 • Jednou z velmi unikátních vlastností astaxanthinu je jeho schopnost překonávat krevní mozkovou a také retinální bariéru pro ochranu mozku i očí. Tento účinek je pro karoteny poměrně neobvyklý. Například oblíbené karoteny, jako je beta-karoten a lykopen, nedokáží překonat tuto bariéru. Tento účinek astaxantinu naznačuje, že může být obzvlášt užitečný při zlepšování zdraví mozku a očí, jakož i při ochraně mozku proti Alzheimerově chorobě, makulární degeneraci a dalším degenerativním poruchám mozku a očí. 

  Další zajímavý účinek astaxanthinu je působení na červené krvinky. Vzhledem k tomu, že jsou červené krvinky náchylnější k poškození v důsledku oxidačních vlivů ve stáří, může to mít za následek narušení přísunu kyslíku do orgánů a tkání. 

  Účinky astaxanthinu na buněčné membrány mohou být obzvláště důležité u erytrocytů. Ve dvojitě zaslepené klinické studii v roce 2011 bylo 32 pacientů ve věku 50-69 let (n = 30) zařazeno do skupiny astaxantin (6 mg / den nebo 12 mg / den) nebo placeba po dobu 12 týdnů. Obě dávkové hladiny astaxanthinu snižovaly oxidační poškození erytrocytů bez většího účinku při vyšších dávkách. 

  V jiné studii bylo zjištěno, že astaxantin (6 mg denně po dobu 10 dnů) dokázal významně zlepšit průtok krve. Zlepšení přísunu kyslíku v celém těle může vyvolat velké množství pozitivních účinků a také zlepšení sportovních výkonů.

  Jaká je dávka Astaxanthinu?

  Efektivní dávka astaxantin bývá obvykle 4 až 12 mg denně, přičemž nebylo zjištěno, že by vyšší dávky byly efektivnější než nízké dávky 4 mg.

  Jaké jsou vedlejší účinky astaxanthinu?

  < class="odstavecprodukt2">Nejsou známy žádné vedlejší účinky v doporučených dávkách.

Acetyl L-Karnitin

28/10/2017
by Blog Nutraday

V těle je acetyl-L-karnitin vyráběn z L-karnitinu. Může být také přeměněn zpět na L-karnitin. L-karnitin je aminokyselina (stavební kámen pro bílkoviny), která je přirozeně vyráběn v těle. Pomáhá produkovat energii. I když jde o aminokyselinu, L-karnitin se neúčastní syntézy bílkovin.

Acetyl-L-karnitin se používá pro různé duševní poruchy včetně Alzheimerovy nemoci, ztráty paměti související s věkem, deprese pozdního života, myšlenkové problémy související s alkoholismem, myšlenkové problémy související s lymskou boreliózou a myšlenkové problémy spojené s velmi špatnou funkcí jater (jaterní encefalopatie). Používá se také k odvykání od alkoholu, Downův syndrom, bipolární poruchy, špatné cirkulace v mozku po mrtvici, katarakty, bolesti nervů způsobené diabetem, bolesti nervů způsobené léky užívanými při léčbě AIDS nebo rakoviny, bolesti nervů způsobené ischiasen, fibromyalgií a paralýzy obličeje.

Acetyl-L-karnitin se používá proti únavě související se starnutím, únavě související s roztroušenou sklerózou, onemocnění svalové ztráty nazývané amyotrofická laterální skleróza, hyperaktivity u dětí, porucha hyperaktivity (ADHD). Používá se také proti stárnoucí pleti.

Někteří lidé používají acetyl-L-karnitin pro neplodnost, symptomy "menopauzy u mužů" (nízké hladiny testosteronu v důsledku stárnutí) a onemocnění nazývané Peyronieho choroba.

Acetyl-L-karnitin se také aplikuje injekčně do svalů při bolestivých stavech fibromyalgie, stejně jako bolesti nervů, které typicky postihují ruce a nohy (periferní neuropatie).

Ashwagandha (ašvaganda, vitánie snodárná)

28/10/2017
by Blog Nutraday

Co je Ashwagandha?

Ashwagandha je rostlina, která má spoustu využití.

Ashwagandha se používá k léčbě artritidy, úzkosti, bipolární poruchy, poruchy pozornosti při hyperaktivitě (ADHD), rovnováhy, poruchy spánku (nespavost), nádorů, tuberkulózy, astmatu, kožního onemocnění (leukoderma), bronchitidy, bolesti zad, fibromyalgie, kardiovaskulárních, menstruačních problémů, Parkinsonovy choroby a chronické onemocnění jater. To je také používáno ke snížení nežádoucích účinků léků používaných k léčbě rakoviny a schizofrenie. Ashwagandha se používá ke snížení hladiny tuku a cukru v krvi.

Ashwagandha je také používán jako adaptogen, který pomáhá tělu vyrovnávat se s každodenním stresem a jako celkové tonikum.

 

Někteří lidé také používají ashwagandhu pro zlepšení schopnosti myšlení, snižování bolesti a otoku (zánětu) a předcházení příznakům stárnutí. Je také používáno pro problémy neplodnosti u mužů a žen a také ke zvýšení sexuální touhy.

Ashwagandha se aplikuje na pokožku pro léčbu ran a bolesti zad.

Jméno Ashwagandha pochází ze sanskrtského jazyka a je kombinací slova ashva, což znamená koně a gandha, což znamená vůni. Kořen má silnou vůni, která je popsána jako "vůně koně".

V ayurvédské, indické a unanské medicíně je ashwagandha označována jako "indický ženšen". Ashwagandha se také používá v tradiční africké medicíně pro řadu onemocnění.

GPLC karnitin (Propionyl-l-karnitine)

28/10/2017
by Blog Nutraday

Propionyl-L-karnitin se používá k léčbě bolesti nohou (intermitentní klaudikace) kvůli špatnému krevnímu oběhu (periferní vaskulární onemocnění, PVD). PVD je často způsobena cukrovkou nebo "tvrdnutím tepen" (ateroskleróza). Propionyl-L-karnitin se také používá k léčbě městnavého srdečního selhání (CHF).

Muži se sexuálními problémy s výkonem (erektilní dysfunkce, ED) v důsledku cukrovky nebo špatného oběhu někdy používají propionyl-L-karnitin spolu s léky na předpis. Starší muži, kteří mají příznaky nízké hladiny testosteronu, někdy používají propionyl-L-karnitin v kombinaci s acetyl-L-karnitinem.

Kombinace propionyl-L-karnitinu a acetyl-L-karnitinu se také používá k léčbě syndromu chronické únavy (CFS).

Česnek

28/10/2017
by Blog Nutraday

Co je to česnek?

Česnek je bylinka, která je pěstována po celém světě.. Je příbuzná s cibulí, pórkem a pažitkou. Má se za to, že česnek pochází původně ze Sibiře, odkud byl pak rozšířen do jiných částí světa před více než 5000 lety.V pěstovaných odrůdách jsou však velké rozdíly (např. Čínský česnek vs. Český česnek)

Česnek se tradičně používá pro mnoho obtíží souvisejících se srdcem a krevním oběhem. Tyto stavy zahrnují vysoký krevní tlak, nízký krevní tlak, vysoký cholesterol, zděděný vysoký cholesterol, koronární onemocnění srdce, srdeční infarkt, snížený průtok krve v důsledku zúžení tepen a "vytvrzování arterií" (ateroskleróza).

Někteří lidé používají česnek k prevenci např. rakoviny tlustého střeva, rakoviny žaludku, rakoviny prsu, rakoviny prostaty, mnohočetného myelomu a rakoviny plic.

Česnek byl testován na léčbu různých typů obtíží jako zvětšené prostaty (benigní prostatická hyperplasie, BPH), cystická fibróza, diabetes, osteoartróza, senná rýma (alergická rýma), průjem u cestujících, vysoký krevní tlak pozdě v těhotenství (preeklampsie), kvasinková infekce, a prasečí chřipky. Používá se také k prevenci kousnutí klíšťat, jako odpuzujícího pro komáry a k prevenci běžného nachlazení a k léčbě a prevenci bakteriálních a houbových infekcí.

Česnek se také používá proti bolesti uší, chronickému únavovému syndromu, menstruačním poruchám, abnormálním hladinám cholesterolu, hepatitidě, dušnosti související s onemocněním jater, žaludečním vředům způsobeným infekcí H. pylori, výkonu, cvičení vyvolané bolesti svalů, fibrocystické onemocnění prsu, sklerodermie a toxicity olovem.

Jiné užívání zahrnují léčbu horečky, kašle, bolesti hlavy, bolest břicha, křeče v dutině, dna, bolesti kloubů, hemoroidy, astma, bronchitida, dušnost, nízká a vysoký hladina cukru v krvi, hmyz, průjem a krvavý průjem, tuberkulóza, krvavá moč, záškrt, dusivý kašel, citlivost zubů, zánět žaludku (gastritida), kožní onemocnění pokožky hlavy a sexuálně přenosná nemoc nazývaná vaginální trichomoniáza. Používá se také k boji proti stresu a únavě. Česnek se také používá proti kvasinkovým infekcím.

Někteří lidé používají na pokožku nebo nehty česnekový olej k léčbě plísňových infekcí a bradavic. Aplikuje se také na pokožku proti vypadávání vlasů.