Reklamace a vrácení peněz

CHCETE ZBOŽÍ VRÁTIT?

Jako spotřebitel máte dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zboží zakoupené v eshopu vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.

 

POTŘEBUJETE ZBOŽÍ REKLAMOVAT?

U potravin, výživy pro zvláštní účely a doplňků stravy je na obale vždy vyznačeno datum minimální spotřeby. Reklamace může být uplatněna pouze po dobu záruční doby. Záruka se vztahuje výhradně na zboží řádně objednané a plně uhrazené.

 

JAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI?

  • Můžete využít reklamačního formuláře, vyplňte kontaktní údaje, číslo faktury a zaškrtněte důvody reklamace. Uložte, případně vytiskněte a vyplněný Reklamační list - Nutraday odešlete na adresu provozovny nebo emailem na info@nutraday.cz .
  • Pro uplatnění záruky je třeba předložit kopii daňového dokladu (zálohová faktura nebo faktura). Důkazní tíhu původu zboží nese plně kupující.
  • Zboží musí být dodáno kompletní tak, jak bylo převzato od prodávajícího. Z hygienických důvodů přijímáme zboží k reklamaci pouze řádně vyčištěné.
  • Záruka se nevztahuje na poškození či nadměrné opotřebení zboží, dále na vady způsobené užíváním, neodbornou manipulací, porušením obvyklých zásad užívání nebo zásahem vyšší moci.
  • Než reklamované zboží doručíte na naši adresu, vždy se předem dohodněte na dalším postupu emailem na adrese: info@nutraday.cz .Náklady spojené s dopravou reklamovaného zboží vám budou uhrazeny pouze v případě oprávněné reklamace a na základě doložení jejich reálné výše (účtenka za poštovné, přepravní list apod.).
  • Spotřebitelskou reklamaci se snažíme vyřizovat co nejdrříve, nejpozději však ve 30denní zákonné lhůtě.