Warning Cookies are used on this site to provide the best user experience. If you continue, we assume that you agree to receive cookies from this site. OK

view all

Reklamace a vrácení peněz

CHCETE ZBOŽÍ VRÁTIT?

Jako spotřebitel máte dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zboží zakoupené v eshopu vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.


POTŘEBUJETE ZBOŽÍ REKLAMOVAT?

U potravin, výživy pro zvláštní účely a doplňků stravy je na obale vždy vyznačeno datum minimální spotřeby. Reklamace může být uplatněna pouze po dobu záruční doby. Záruka se vztahuje výhradně na zboží řádně objednané a plně uhrazené.


JAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI?

  • Můžete využít reklamačního formuláře, vyplňte kontaktní údaje, číslo faktury a zaškrtněte důvody reklamace. Uložte, případně vytiskněte a vyplněný Reklamační list - Nutraday odešlete na adresu provozovny nebo emailem na info@nutraday.cz .
  • Pro uplatnění záruky je třeba předložit kopii daňového dokladu (zálohová faktura nebo faktura). Důkazní tíhu původu zboží nese plně kupující.
  • Zboží musí být dodáno kompletní tak, jak bylo převzato od prodávajícího. Z hygienických důvodů přijímáme zboží k reklamaci pouze řádně vyčištěné.
  • Záruka se nevztahuje na poškození či nadměrné opotřebení zboží, dále na vady způsobené užíváním, neodbornou manipulací, porušením obvyklých zásad užívání nebo zásahem vyšší moci.
  • Než reklamované zboží doručíte na naši adresu, vždy se předem dohodněte na dalším postupu emailem na adrese: info@nutraday.cz .Náklady spojené s dopravou reklamovaného zboží vám budou uhrazeny pouze v případě oprávněné reklamace a na základě doložení jejich reálné výše (účtenka za poštovné, přepravní list apod.).
  • Spotřebitelskou reklamaci se snažíme vyřizovat co nejdrříve, nejpozději však ve 30denní zákonné lhůtě.