Česnekový extrakt - skutečně funguje ?

Sep 4, 2017 Nutraday Doplňky stravy a nutraceutika

Skutečně funguje vyzrálý česnekový extrakt Kyolic ?

O česneku je dobře známo, že je velmi zdravý, ale většině lidí je nepříjemný zápach z česneku. Tento problem je tím horší, čím více česneku zkonzumujeme, jelikož česnek od určitého množství začne být cítit z celého těla. Za tento zápach jsou zodpovědné sirné sloučeniny, pocházející z čerstvého česneku. V dnešní době se mnoho odborníků shodne na tom, že česnek je velmi důležitý pro lidské zdraví. Nejvíce prokázaná oblast a zároveň, ta na které se většina odborníků shodne je příznivý dopad na srdce a celkovou oběhovou soustavu a snižování škodlivého LDL cholesterolu.

Je možné získat zdravotní výhody česneku bez doprovodného zápachu? Jeden z nejoblíbenějších doplňků česneku bez zápachu na světě je nazýván "Kyolic Aged Garlic Extract" od společnosti Wakunaga. Na rozdíl od mnoha produktů, extrakt z vyzrálého fermentovaného česneku v bioodrůdě Kyolic má mnoho klinických studií, které poukazují na jeho přínosy. V tomto přehledu se podíváme na výzkumy extraktu z česneku a vliv na srdeční choroby.

Z čeho se skládá vyzrálý česnekový extrakt, neboli Aged Garlic Extract?

Toto pojmenování česnekového výtažku se týká způsobu, jakým se tento česnekový extrakt vyrábí. V zásadě se vybírají ty nejlepší česnekové palice z čistě organického pěstovaného česneku paličáku( odrůda, která je též hrdě pěstována v ČR a pokládaná za pravý česnek, ne levný čínský česnek), z kterého se přebírají surové česnekové paličky, které jsou nakrájené na plátky a pak naložené po dobu 20 měsíců při pokojové teplotě v nerezových nádržích. Získaný extrakt bez zápachu se pak koncentruje do česnekových extraktů značky Kyolic a celé škály produktů.

Zatímco koncentrát česneku obsahuje mnoho různých sloučenin, nejdůležitější sloučenina, a zároveň ta, na které byla provedena většina klinických studií, se nazývá S-Allylcystein.

S-allylcystein (někdy nazývaný SAC) je derivát česneku, který má velmi důležité účinky na potlačení množení a naopak indukci apoptózi u rakovinných buněk, jako například v této studii .

Oproti běžně zažité představě, že příznivé účinky mohou mít jenom přípravky s vysokým obsahem allicinu, nikdy nebylo prokázáno, že je hlavní účinnou složkou česneku allicin. Je to především z toho důvodu, že samotný allicin je velmi reaktivní molekula a okamžitě se přeměňuje v další sloučeniny. V těle je po podání okamžitě detoxikován a testy nepotvrdili jeho přítomnost v oběhu. Některé způsoby doručení jako potahované tablety mohou allicin dopravit až do zažívacího traktu, kde ale může kromě škodlivých bakterií zničit i ty příznivé a jako reakce se střevní stěnou může vyvolat poškození stěny.

 

Česnekový extrakt vs. Allicin

Alliin je sloučenina v česneku, která se při porušení stěny rychle přeměňuje na velmi známou sloučeninu Allicin. Allicin je to, co dává česneku svůj zápach. Zatímco allicin je často považován za účinnou látku v česneku, pravdou je, že se okamžitě po vzniku rozkládá na jiné sloučeniny. Takže pokud se allicin rozpadá tak rychle, odkud pocházejí ony přírodní účinky česneku?

Stejně jako u všech ostatních potravin je dobré pamatovat si, že česnek je víc než jen jedna složka. Jinými slovy, česnek je víc než pouze allicin. Česnek obsahuje více než 2 000 sloučenin, které mohou působit společně a odděleně a přinášejí zdravotní výhody. S-allylcystein (SAC), zmíněný výše, je jednou z těch nejvýznamnějších sloučenin.

Vzhledem ke způsobu výroby, je fermentovaný vyzrálý česnekový extrakt bez zápachu, protože neobsahuje allicin.

Tento přehled je zvlášť zaměřený na extraktu z česneku (AGE), který pomáhá léčit srdeční choroby, jelikož se jedná o jednu z nejvíce prozkoumaných oblastí působení česneku. Celkový počet studií provedených na aged garlic extraktu je však již více než stovka.

Srdeční onemocnění je zabiják číslo jedna celosvětově. Monoho lidí, kteří čtou tento článek, již pravděpodobně mají určitý stupeň ucpání svých tepen.

Česnek je obecně považován za "zdravý pro srdce", přičemž studie ukazují, že může snížit hladinu krevního tlaku a cholesterolu. Pojďme se tedy blíže podívat na výzkum česneku.

V roce 1997 vědci zaznamenali, že česnekový extrakt Kyolic může snížit tukové plaky uvnitř krevních cév králíků. Tyto plaky jsou často považovány za jednu z počátečních stadií onemocnění srdce.

Nejméně jedna studie o zkumavkách prokázala, že S-allylcystein - jedna z hlavních složek vyzrálého extraktu z česneku může chránit krevní cévy před poškozením volnými radikály.

Cyklooxygenáza (COX) je enzym, který indukuje produkcu sloučenin nazývaných prostaglandiny. Některé z nich hrají důležitou roli při zánětech, při zúžení krevních cév a kapilár a také přilnavosti krevních buňek na stěny cév. Tyto vlastnosti mohou zvýšit riziko srdečního příhody.

Jedna studie zahrnující 20 osob zaznamenala, že vyzrálý fermentovaný česnekový extrakt snížil hladinu prostaglandinu 8-iso-PGF2a jak u kuřáků, tak u nekuřáků již po pouhých dvou týdnech užívání.

Špatný cholesterol (LDL) je již dlouho pokládán za příčinu onemocnění srdce. Jedném faktorem, který činí LDL opravdu špatným pro srdce a cévy, je to, že se oxiduje. Tím se LDL cholesterol stává velmi škodlivým. Oxidovaný LDL podporuje srdeční onemocnění a podporuje zánět.

V malé studii z roku 1999 vědci nechali malou skupinu lidí (9 lidí ve věku 30 let) užívat buď 6 gramů česneku, 2,4 gramů (2400 mg) extraktu z česneku nebo 0,8 gramu vitaminu E denně po dobu 1 týdne.

Lidé ve studii absolvovali každý týden vyšetření. Každá léčba byla oddělena týdnem, aby metabolity z předchozí léčby mohly být zcela vyloučeny z těla.

Vědci v této studii poznamenali, že LDL cholesterol ("špatný cholesterol") u lidí, kteří dostávají buď 2,4 g vyzrálého česnekového extraktu denně, nebo vitamínu E - ale ne 6 g česneku denně - vykazuje nižší oxidaci LDL.

V roce 2001 vědci poznamenali, že Kyolic česnek výrazně snižuje tvorbu tukových plaků (o 64%) v aortálních tepnách králíků. Tato studie byla provedena stejnými výzkumníky, kteří provedli studii na králících z roku 1997 zmíněné výše.

Stejně jako v roce 1997 se jednalo o 24 králíků a dobu trvání 6 týdnů.

Ve studii provedené v roce 2002 vědci rozdělili 20 osob do dvou skupin: kuřáků a nekuřáků. Všichni lidé byli zdraví a na počátku svých 40. let. Po dobu dvou týdnů všichni lidé pili 5 ml vyzrálého výtažku z česneku v tekutém stavu, který byl smíchán s ovocnou šťávou.

Po 2 týdnech způsobil Aged Garlic extract (AGE) 35% snížení hladiny 8-iso-PGF2 a 29% pokles u kuřáků. Dva týdny po ukončení studie (kdy lidé už nebrali extrakt z česneku) vědci poznamenali, že 8-iso-PGF2a se u kuřáků zvýšil zpět o 29%. Subjekty, kteří přestali užívat aged garlic extract se tedy vrátily k normálnímu stavu.

V roce 2006 bylo prokázáno, že aged garlic extract snižuje hladinu homocysteinu u potkanů o 30%. V této studii byla dávka AGE podána krysám, kterým byla podávána dieta s nedostatkem folátu. Nedostatek folátu je znám, že zvyšuje homocystein (sloučeninu, která může zvýšit riziko onemocnění srdce). AGE dokázal i bez kyseliny listové snížit hladiny homocysteinu.

Během metabolických pochodů v těle, pokud se cukr spojí s bílkovinami nebo tukem, mohou vytvářet sloučeniny, které se nazývají pokročilé produkty Glykace. Tyto molekuly mohou zvýšit volné radikály a způsobit zatvrdnutí kolagenu a elastinových proteinů, které jsou využívány po celém těle - včetně cév. Jako takové mohou pokročilé glykační produkty přispět ke tvrdnutí arterií a tím i vzniku srdečních chorob.

Nejméně jedna studie v testech in vitro poznamenala, že česnekový extrakt snížuje pokročilé glykační koncové produkty.

Ve studii z roku 2009 u 65 osob bez symptomů srdečních onemocnění vědci náhodně dali lidem buď placebo nebo Kyloic Formula 108 (Total Heart Health Formula), který obsahuje 250 mg extraktu (AGE) plus vitamín B6 (12,5 mg), vitamín B12 (100 μg) , folát (300 ug) a L-arginin (100 mg).

Po 1 roce byly hladiny vápníku v koruně významně nižší u skupiny užívající česnekový extrakt. Ti, kteří užívali AGE, také ukázali na:

- snížení LDL (špatný cholesterol)

- redukovaný homocystein

- významné zlepšení HDL (dobrý cholesterol)

 

Tato studie se velmi podobá výsledkům studií s AGE na hnědému tuku z roku 2013, které jsou shrnuty níže.

V roce 2010 výzkumy zjistili, že přípravek Kyolic významně snižoval krevní tlak u 50 lidí, kteří dostávali buď 960 mg extraktu AGE denně nebo placebo. Studie trvala 3 měsíce. V průměru měli lidé v porovnání s těmi, kteří užívali placebo, 10 hodin trvající pokles systolického krevního tlaku.

Žádné změny krevního tlaku nebyly pozorovány u lidí, jejichž systolický stav byl na začátku studie nižší než 140. Jinými slovy, vyzralý česnekový extrakt nejlépe fungoval u lidí se systolickým krevním tlakem větším než 140/90.

Zdá se, že tato studie souvisí se studií provedenou stejnými výzkumníky z roku 2013, která také zjistila nižší systolický tlak krve u lidí, kteří užívali pilulky obsahující česnekový extrakt.

Výzkumníci v roce 2012 zkoumali Kyolic vyzrálý česnekový extrakt a jak by mohl pomáhat při progresi onemocnění srdce u 65 hasičů, kteří byli náhodně vybráni a užívali buď placebo nebo Kyolic extrakt plus 60 mg koenzýmu Q10. Studie trvala rok.

Po 1 roce měli hasiči, kteří užívali přípravek Kyolic, významně nižší hladiny CRP (marker buněčného zánětu) a přibližně 4krát pomalejší progresi srdečních onemocnění (měřeno koronárním vápníkem) ve srovnání s těmi, kteří užívali placebo.

Tito stejní výzkumní pracovníci publikovali studii v roce 2013, ve které uvedli, že Kyolic extrakt z česneku (300 mg / den) a koenzym Q10 (30 mg / den) zlepšily pružnost cév. Tato studie se zdá být velmi podobná studii z roku 2012 výše. Zahrnovala 65 hasičů.

Homocystein je chemikálie, která činí krevní buňky lepkavé a může poškozovat krevní cévy, což snižuje jejich schopnost vytvářet oxid dusnatý (NO), sloučeninu, která uvolňuje krevní cévy a pomáhá udržovat krevní tlak pod kontrolou.

Nejméně jedna studie in vitro ukázala, že buňky cév (endotelové buňky), které se koupaly v roztoku vyzrálého extraktu z česneku, dokázaly udržet své hladiny oxidu dusnatého, i když byly zvýšeny hladiny homocysteinu.

Lepkavé krevní buňky mohou přispívat k tvorbě krevních sraženin a tvorbě plaku uvnitř cév. Klíčoví hráči v tvorbě krevních sraženin se nazývají trombocyty.

Ve studii na rok 2013 zahrnující 46 mužů a žen s metabolickým syndromem (pre-diabetické) bylo prokázáno, že 1,2 gramu (1200 mg) extraktu z česneku ve věku (Kyloic) podávaného po dobu 24 týdnů zvyšuje hladiny adiponektinu.

Adiponektin je protein, který pomáhá regulovat chuť k jídlu. Vyšší hladiny adiponektinu mohou snížit chuť k jídlu a přispět k podpoře úbytku tělesné hmotnosti. I když tato studie trvala 24 týdnů, zdá se, že 46 mužů a žen ztratilo na váze.

 

Hnědý tuk je jiný než bílý tuk, protože spaluje více kalorií. Jako takový hnědý tuk může pomoci zvýšit rychlost metabolismu. Jedna studie z roku 2013 poznamenala, že vyzrálý česnekový extrakt výrazně zvýšil hnědý tuk v srdci a snížil bílý tuk v srdci. Tato studie zahrnovala 66 osob (ve věku 40-79 let) a trvala jeden rok. Lidé užívali buď placebo nebo jednu kapsli Aged garlic extraktu (250 mg / den). Výzkumníci poznamenali, že ti, kteří dostali česnekový extrakt, vykazovali v koronárních tepnách podstatně méně vápníku, nižší tělesnou hmotnost a nižší hladinu homocysteinu.

V roce 2015 vědci společně sdružili čtyři předchozí studie dohromady (v součtu zahrnovali celkem 210 lidí) a dospěli k závěru, že lidé užívající vyzrálý česnekový extrakt měli nižší hladinu vápníku v koronární tepně ve srovnání s těmi, kteří užívali placebo. Tento přínos byl pozorován jak u mužů, tak u žen.

V jiné studii, publikované v roce 2016, vědci podávali 55 osobám s metabolickým syndromem (pre-diabetes) buď 2400 mg extraktu z česneku nebo placebo po dobu jednoho roku. Ti, kteří užívali česnekový extrakt, vykazovali v krevních cévách méně plaku ve srovnání s těmi, kteří užívali placebo.

V roce 2017 studie uvádí, že vyzrálý česnekový zvyšuje glutathion (důležitá antioxidantová sloučenina) a zkracuje dobu léčby u popálenin způsobených insekticidy.

Jaký je nejlepší způsob užívání česnekového extraktu?

Pokud se podíváme pouze na lidský výzkum (viz část Shrnutí výzkumu výše), uvidíme, že méně než 250 mg AGE denně dokázalo snižit hladiny LDL a homocysteinu a zpomalit tvorbu vápníku v koronárních tepnách.

Jiný výzkum ukazuje, že užívání až 1200 mg česnekového extraktu denně může snížit hladiny CPR a homocysteinu. Toto množství může také pomoci u krevního tlaku. V roční studii 55 osob s pre-diabetem užívajících 2400 mg děnně bylo prokázáno, že redukuje plaky v tepnách v porovnání s placebem.

Česnekové extrakty od značky Kyolic jsou velmi bezpečné doplňky stravy obsahující dlouze fermentovaný česnek. Výrobek je zkoumán již několik desítek let a studie nevykazují žádné závažné nežádoucí účinky. Dokonce ani studie trvající déle než rok neukazují žádné negativní vedlejší účinky.

Při kombinaci s dalšími léky je však třeba poradit se s lékařem. Česnek totiž ředí krev. Lidé s problémy s krvácením nebo ti, kteří užívají léky na ředění krve, by se mohli projevovat nežádoucí interakce.

Dále by česnekový extrakt neměl být používán nejméně 2 týdny před operací. Ženy, které jsou těhotné nebo kojící, by měly nejprve promluvit se svým lékařem.

Kyolic česnekový extrakt je zajímavým doplňkem, který se může pochlubit rozsáhlým klinickým výzkumem, který ukazuje, že má přínos nejen pro ty, kteří mají srdeční onemocnění nebo mohou být na počátku onemocnění srdce. Studie zahrnují jak výzkum in vitro, tak výzkum na zvířatech, ale existují i lidské studie, což není příliš běžné a jako celek se zdají být velmi užitečné.

 

 

view all


View Archives