Magnesium malát: Skvělá forma hořčíku a podpora buněčné energie

Magnézium malát: Podporuje přírodní výrobu buněčné energie

Magnesium malát je typ hořčíku, který je vyroben zkombinováním elementárního hořčíku s kyselinou jablečnou. Díky tomuto spojení nabízí některé výrazné výhody oproti jiným formám hořčíku. 

Hořčík pomáhá řídit stovky procesů v našem těle, od trávení po zdraví mozku. Hořčík je kofaktor podílející se na absorpci mnoha živin a různé druhy hořčíku nabízejí různé druhy přínosů. Tento specifický typ hořčíku se ukázal být snadno absorbován a vhodný pro podporu přírodní produkce energie.

Kyselina jablečná + hořčík

Magnesium malát je kombinace kyseliny jablečné a hořčíku, o které je známo, že zvyšuje vstřebatelnost hořčíku. Kyselina jablečná se nachází v mnoha plodinách, jako jsou pomeranče, a má mnoho pozoruhodných přínosů pro zdraví. Některé formy hořčíku, jako je oxid hořečnatý obsahují elementární hořčík - ale lidské tělo je špatně absorbuje (<5%).

Sloučenina jako magnezium malát se skládá z elementárního hořčíku navázaného na sloučeninu kyseliny jablečné, čímž se získá organická forma hořčíku (někdy označovaná jako hořečnatá sůl). Tento typ sloučeniny umožňuje mnohem lepší absorpci hořčíku bez nežádoucích účinků jako je průjem. 

Magnesium malát je preferovanou volbou oproti jiným formám hořčíku díky tomu, že jednak posyktuje vyšší biodostupnost než oxidy a sírany hořčíku, ale díky obsahu malátu také výhody kyseliny jablečné, jako je podpora výroby buněčné energie (Krebsův cyklus) a chelace těžkých kovů, jako je hliník.

Rostliny i zvířata potřebují hořčík, aby mohly probíhat stovky životně důležitých procesů. U lidí je hořčík zapojen do všech procesů, které využívají adenosin trifosfát (ATP), který je znám jako univerzální buněčné platidlo a je zcela zásadní pro funkci všech buněk v těle. běžně považuje za náš primární zdroj energie.

Hořčík je schopen tvořit ATP cheláty, které mu umožňují účinně přenášet intracelulární energii v našem těle. Kyselina jablečná má také několik významných přínosů, zejména pro snížení bolesti a tvorbu energie.

Při zvažování, která forma hořčíku může nabízet nejvíce prospěšných účinků, je často dobré zvážit, jaký typ molekuly je s hořčíkem zkombinovaný. V případě malátu se ukázalo, že kyselina jablečná má několik významných přínosů pro zdraví - zejména pro snížení bolesti a tvorbu energie. Několik studií o léčbě vrozené fibromyalgie zjistilo významné spojení mezi používáním sloučenin, jako je kyselina jablečná, ke snížení bolesti fibromyalgie. 

U skupiny používající sloučeninu kyseliny jablečné(malátu) a hořčíku zjistila snížení všech příznaků souvisejících s bolestivostí. Další studie provedená v roce 1992 zjistila, že bolest fibromyalgie, byla po 4-8 týdnech léčby pomocí hořčíku + kyseliny jablečné snížena trojnásobně.

Pozoruhodné je, že účastníci této studie, zaznamenali subjektivní snížení bolesti již 48 hodin po zahájení užívání kombinace hořčíku a kyseliny jablečné. Kromě přínosu kyseliny jablečné bylo zjištěno, že hořčík je indikátorem snížených hladin C-reaktivního proteinu - univerzálního biomarkeru pro zánět. 

Krebsův cyklus (cyklus kyseliny citronové)

Za popis biologického procesu zodpovědného za produkci buněčné energie dostal v roce 1953 Hans Kreb Nobelovu cenu. Tento proces je známý jako cyklus kyseliny citronové (Krebsův cyklus) a pomáhá vytvářet a zpracovávat buněčnou energii v našem těle. Tento proces je poměrně komplexní a zahrnuje mnoho kroků, meziproduktů a různých enzymů. 

Kyselina citronová (citrát) je jedním z úplně prvních kroků v tomto složitém cyklu.

Oproti tomu kyselina jablečná (malát) je předposledním krokem před vytvořením molekul ATP a umožňuje tak přeskočit celou řadu kroků nutných pro vytvoření energie a vyžadující další procesy. Díky tomu lze malát považovat za velmi efektivní zdroj buněčné energie. 

Např. fumarát (kyselina vinná) je v krebsově cyklu o jeden krok před malátem, kdy enzym zvaný fumaráza působí na molekulu fumarátu a přeměňuje jí na kyselinu jablečnou (malát).

Samotný malát již pak předchází přímo tvorbě nikotinamidadenin dinukleotidu (NAD +), který je přímo dodáván k energetickému využití do mitochondrií.  

Celý tento složitý proces je považován za jeden z nejzákladnějších buněčných procesů u aerobních formem života, jako jsou lidé. 

Kyselina jablečná je přítomna v mnoha přírodních potravinách, jako například jablka a pomeranče. Zde tato sloučenina existuje jako neionizovaná forma a musí být podrobena transformaci v rámci Krebsova cyklu předtím, než může být užitečná při výrobě ATP. Ionizovaná kyselina jablečná, jaká se nachází v sloučenině hořčíku malátu, nabízí tělu účinnější prostředek k přímému využití v závěrečných fázích Krebsova cyklu. 

Díky tomu bylo také zaznamenáno účinné snížení příznaků chronické únavy a zvýšení základních energetických hladin.

 

Chelace těžkých kovů

Hliník je potenciálně nebezpečná sloučenina, která se stále častěji spojuje s mnoha neurologickými poruchami, jako je Alzheimerova choroba a další. S

Několik studií ukázalo schopnost kyselin, jako je kyselina jablečná posyktovat chelatační činidlo pro kovy jako je hliník a potenciálně tak snížovat celkovou toxicitu hliníku. 

Potenciální vedlejší účinky

U doplňování hořčíku je obecně pozorováno jen jako velmi málo vedlejších účinků. 

Jedním z vedlejších účinků typických pro mnoho klasických forem hořčíku jsou gastrointestinální potíže. Tělo dokáže absorbovat jen určité množství hořčíku a některé formy jako oxidu hořečnatý nebo uhličitan hořečnatý apod. Může způsobit průjem a další potíže mnohem dříve, než tělo dokáže absorbovat potřebné množství hořčíku. U některých lépe absorbovatelných forem hořčíku je však tělo schopné absorbovat potřebné množství aniž by se vyskytly nežádoucí účinky. 

Hořčík malát má velmi vzácné a velmi mírné vedlejší účinky, které s ním souvisejí a je považován za velmi vhodnou formou pro doplnění jak elementárního hořčíku, tak kyseliny jablečné (malátu).

To the main pageNext article