Related produkty

2004 CZK 1399 CZK

Přehled oblastí působení Pycnogenolu

Aug 10, 2017 Nutraday Doplňky stravy a nutraceutika

Co je Pycnogenol?

Pycnogenol je patentovaný extrakt kůry z francouzské přímořské borovice (Pinus pinaster neboli Pinus Maritima). Je standardizován tak, aby obsahoval 65-75% prokyanidinů (OPC), třídu polyfenolů a flavonoidů, podobně jako jsou ty, které se vyskytují u borůvek, vína, slupky z citrusů (hesperidin) a pravého kakaa. Prokyanidiny se metabolizují na katechin a taxifolin před dosažením krevního oběhu a dále kyseliny kofeinové (caffeic acid), kyseliny ferulové a dalších důležitých metabolitů.

Pycnogenol je obvykle extrahován z borovice přímořské, ale extrakty z druhu Pinus densiflora jsou také známy podobným množstvím stejných látek a často se prodávají pod značkou Pycnogenol®.

Důležité je však vyhledávat produkty od společnosti Horphag Research a jejich patentovanou formulaci Pycnogenol ®. Existuje totiž velké množství různých druhů a variant borovic a to je největší problém u ostatních produktů, které se často nazývají jako Pine Bark Extrakt, neboli extrakt z kůry borovice.

Tyto produkty jsou často standardizovány na určitý obsah prokyanidů, např. 70 %, 95 % apod.. Vysoký obsah prokyanidů nabízí pouze vysoké množství antioxidačního potenciálu extraktu. Navíc je pravděpodobné, že každá várka suroviny při výrobě těchto produktů, má odlišný obsah účinných látek.

Naproti tomu Pycnogenol není pouze extrakt s vysokým obsahem OPC ( Oligomerní Proanthocyanidiny), ale obsahuje unikátní patentovanou směs dalších významných látek jako je gallic acid, caffeic acid, and ferulic acid, které jsou známé svým příznivým biologickým působením.

Standardizace extraktu je docíleno dlouhodobým šlechtěním borovice přímořské v omezeném regionu Francie a přísném výběru kvality suroviny od společnosti Horphag Research při výrobě jejich patentovaného extraktu. Díky tomuto výrobnímu procesu a spolehlivosti produktu bylo možné provést rozsáhlé klinické studie.

Pycnogenol a Pine bark extrakt nejsou tedy stejné produkty a výsledky studií provedené na Pycnogenolu nelze automaticky vztahovat na obyčejné extrakty z borovice s vysokým podílem OPC.

S produktem Pycnogenol tedy víte, že produkt, který kupujete, jen naprosto stejný jako ten, na kterém bylo provedeno více než 100 studií.

Pycnogenol Dávkování

Většina studií uvádí standardní dávkování v rozmezí 50 až 300 mg / den. Podle výsledků efektivity se zdá, že není rozdíl v účinnosti mezi rozdělením celkové dávky na dvě, oproti užívání celé dávky najednou.

Pycnogenol má opravdu široké spektrum působení a jedno z nejversatilnějších využití vůbec. Proto Vám nyní přinášíme stručný přehled hlavních oblastí působení pycnogenolu.


Přehled oblastí působení Pycnogenolu :

1) Pycnogenol účinně snižuje hladinu krevního cukru a bojuje proti cukrovce typu 2

Studie ukazují, že Pycnogenol účinně snižuje hladinu glukózy v krvi a pomáhá zlepšit kontrolu hladiny cukru v krvi u diabetiků 2. typu.

V dvojitě slepé, randomizované kontrolované studii 100 mg Pycnogenolu denně po dobu 12 týdnů u pacientů s diabetem typu 2 významně snížilo hladinu cukru v krvi a HbA1c (marker dlouhodobé hladiny glukózy v krvi). Je zajímavé, že výzkumníci zjistili, že inzulín nebyl ovlivněn, což naznačuje, že Pycnogenol ovlivňuje koncentrace cukru v krvi jiným mechanismem, než je ovlivnění sekrece inzulínu.

Další dvojitě zaslepená, randomizovaná kontrolovaná studie zjistila, že podávání 125 mg denně Pycnogenolu u 48 diabetiků typu 2 mělo za následek, že 28 pacientů dostalo hladinu glukózy v krvi do normálního referenčního rozmezí, a zároveň významně snížilo hladinu markeru HbA1c.

2) Pycnogenol zvyšuje uvolňování oxidu dusnatého (NO) a zlepšuje funkci cévních stěn

Oxid dusnatý (NO) je zásadní pro zdravou funkci krevních cév, což jim umožňuje roztahovat se a udržovat zdravý krevní tlak. Je to také důležitá imunitního systému a signálního systému, kde ji používají určité imunitní buňky k ničení patogenů.

Endotel je tkáň, která se rozprostírá na vnitřku krevních a lymfatických cév, a kde se uvolňuje oxid dusnatý. Endoteliální dysfunkce je klíčovým faktorem ve vývoji kardiovaskulárních onemocnění.

Dvojitě zaslepená, randomizovaná kontrolovaná studie provedená u 16 zdravých mužů ukázala, že denní suplementace 180 mg Pycnogenolu po dobu dvou týdnů zvýšila průtok krve zvýšením oxidu dusnatého.

U 58 pacientů s hypertenzí snížila dávka 100 mg Pycnogenolu po dobu 12 týdnů významně hladinu endotelinu-1 ve srovnání s placebem. Endolelin-1 je peptid, který stahuje krevní cévy a zvyšuje krevní tlak.

Další dvojitě zaslepená, randomizovaná kontrolovaná studie u pacientů s ischemickou chorobou srdeční, nejběžnějším typem onemocnění srdce ukázala, že 200 mg Pycnogenolu denně vedlo k významnému zlepšení markeru pro dilataci cévních stěn o 32%.

3) Pycnogenol ovlivňuje hladinu cholesterolu

U 25 subjektů byly hladina cholesterolu snížena při podávání 150 mg Pycnogenolu denně po dobu šesti týdnů.

4) Pycnogenol pomáhá při chronické žilní nedostatečnosti

5) Pycnogenol snižuje symptomy osteoartritidy o 50%

Předběžné výsledky naznačují velmi slibné působení při použití Pycnogenolu v rámci podpory snížení všech příznaků artritidy. Snížení symptomů až o 50% bylo dosaženo po 90 dnech užívání Pycnogenolu.

6) Pycnogenol může zlepšit příznaky ADHD

Adrenalin (epinefrin) je jednou z molekul, která zprostředkovává reakci "boj nebo útěk", a u jedinců s ADHD bylo prokázáno, že mají v průměru pětkrát více adrenalinu než normálně. Podávání Pycnogenolu v dávce 1 mg na kg tělesné hmotnosti denně po dobu jednoho měsíce u 57 pacientů s ADHD vedlo k 25% snížení adrenalinu a snížení hyperaktivity ve srovnání s placebem v této studii.

7) Pycnogenol zlepšuje elasticitu kůže

Pycnogenol pomáhá pokožku v rovnováze, zabraňuje nerovnoměrnému opalování a zlepšuje pevnost a elasticitu kůže.

25 mg třikrát denně (celkem 75 mg Pycnogenolu) podávaný postmenopauzálním ženám po dobu 12 týdnů byla spojena se zvýšením elasticity kůže následkem zvýšené produkce kyseliny hyaluronové a hydratace kůže. Zlepšení elasticity kůže bylo zaznamenáno ve 6. týdnu a během celého zkušebního období

8) Pycnogenol zlepšuje hydrataci kůže

Ve studii u postmenopauzálních žen bylo při užívání Pycnogenolu zaznamenáno významné zlepšení hydratace pokožky ve 6. týdnu užívání s mírným oslabením ve 12. týdnu.

Ženy, které měly v počátečním stavu suchou pokožku zaznamenaly celkové zlepšení, ale u žen bez suché pokožky nebylo zaznamenané statisticky výrazné zlepšení hydratace pokožky.

9) Pycnogenol snižuje křečové žíly

U žen, které užívaly Pyknogenol v dávce 100 mg / denně po dobu šesti měsíců, byly výrazně sníženy otoky nohou, pavučinové a křečové žíly. Tyto účinky byly ještě výraznější než účinky pozorované u elastických kompresních punčoch.

10) Pycnogenol potlačuje viry

Bylo zjištěno, že extrakt borové kůry snižuje replikaci virů (virovou myokarditidu) v srdcích myší 32 násobně

11) Pycnogenol působí proti běžnému nachlazení

Užívání Pycnogenolu snížilo počet dní v pracovní neschopnosti, snížilo potřebu užívat léky bez předpisu a vedlo v kratší počet dnů vnímání nachlazení ve srovnání s těmi, kteří extrakt neužívali.

12) Pycnogenol pomáhá v léčbě ran a zjizvení

Pycnogenol zlepšil čas hojení ran a snížil velikost jizvy z rány o 20% u potkanů

13) Pycnogenol snižuje menstruační bolest

Ve studii u 47 pacientů podávání 30 mg Pycnogenolu dvakrát denně snížilo bolesti spojené s menstruací.

14) Pycnogenol pomáhá snižovat projevy menopauzy

15) Pycnogenol chrání neurony

Pycnogenol pomáhá zabráňovat odumírání nervových buněk (neurodegenerace) u myší.

16)Pycnogenol zlepšuje kognitivní činnost

Zlepšení kognitivních výkonů a schopnosti učení byl zaznamenán u studentů během testování na univerzitách.

17) Pycnogenol pomáhá proti hučení v uších (Tinnitus)


Souvisejici pro mobile

2004 CZK 1399 CZK

view all


View Archives