Related produkty

530 CZK 502 CZK

Účinek vitaminu K2 na diabetes mellitus typu 2 : krátký přehled studie

Feb 12, 2018 Studie

Diabetes mellitus typu 2 (T2DM) je i nadále hlavním problémem veřejného zdraví na celém světě, který se často projevuje mikrovaskulárními a makrovaskulárními komplikacemi.

Jedinci s diabetes mellitus 2.typu trpí nejen významným emočním a fyzickým stresem, ale také vyšším rizikem úmrtí na těžké komplikace. V uplynulých letech byly zkoumány důkazy z prospektivních pozorovacích studií a klinických studií, které ukázaly snížení rizika diabetu mellitus typu 2 pomocí doplňování vitaminu K2. V návaznosti na to byl shromážděn přehled současně dostupných studií s cílem posoudit vliv doplňování vitaminu K2 na citlivost na inzulín, glykemickou kontrolu a přezkoumat základní mechanismy.

Z výsledků této studie bylo navrženo, že vitamín K2 zlepšuje citlivost na inzulín prostřednictvím zapojení osteokalcinu závislém na vitaminu K2, protizánětlivých vlastností a účinků snižujících hladinu lipidů. Vitamin K2 měl na diabetes mellitus 2.typu lepší účinek než vitamin K1. 

Rychlý předhled výsledků studie :

  • Studie ukázaly, že příjem vitaminu K2 snížil riziko diabetes mellitus typu 2 o 7% při každém přírůstku vitamínu K2 o 10 μg.
  • Vitamín K2 má významnější účinek než vitamin K1 na T2DM.
  • Vitamin K2 zvýšil citlivost na inzulín prostřednictvím metabolismu osteokalcinu.
  • Vitamin K2 zlepšil uvolňování inzulínu pomocí protizánětlivých vlastností a účinků snižujících hladinu lipidů.
  • Vitamin K2 potlačuje záněty prostřednictvím inaktivace signální cesty NF-kB.

Zdroj studie : http://www.diabetesresearchclinicalpractice.com/article/S0168-8227(17)31256-1/abstract

Souvisejici pro mobile

530 CZK 502 CZK

view all


View Archives