Rozchodnice růžová (Rhodiola Rosea) - Vynikající adaptogen

Rozchodnice růžová

Rozchodnice růžová (Rhodiola rosea) je bylina používaná v tradiční čínské a severské medicíně s cílem podporovat fyzickou a kognitivní vitalitu. U této rostliny byly prokázány účinky na snížení únavy a vyčerpání při delších stresových situacích. Rhodiola se zdá být také neuroprotektivní a podporuje dlouhověkost.

Rhodiola rosea je rostlinina z rodu Crassulaceae a je velmi populární jako adaptogen.

Pokud jde o únavu, zdá se, že rhodiola dokáže významně snížit účinky dlouhotrvajícího fyzického vyčerpání a také snížení stresu a příznaků takzvaného "vyhoření", které se vyskytuje u intenzivně pracujících osob. Předpokládá se také, že může pomoci při zvýšení výkonnosti při cvičení, zdá se však, že tento účinek je pouze u netrénovaných osob.

Rhodiola může také zlepšit kognitivní výkon u unavených osob, nejsou ale dostatečné důkazy, že by dále zvyšovala kognitivní výkon u jinak zdravých osob.

Některé předběžné výzkumy také naznačují, že může být vysoce neuroprotektivní vůči toxinům a u potkaních samic může rhodiola snížit záchvaty vyvolané stresem.

Zdá se, že rhodiola dokáže zvyšovat hladinu serotoninu v mozku.

U studií zkoumající účinek rhodioly na délku života, dokázala u nesavčích zvířat prodloužit délku života, způsobem, který nesouvisel s kalorickou restrikcí (nejznámější mechanismus prodloužení života). Jsou však zapotřebí další studie na savčích organismech pro posouzení možného účinku na člověka.

Původ a kvalita rhodioly

Jedna studie zkoumající kvalitu produktů obsahující rhodiolu zjistila, že značný počet komerčních produktů Rhodiola bylo žředěno či smícháno s jinými látkami, nebo bylo jinak ovlivněno. To je dáno pravděpodobně relativním nedostatkem této rostliny, proto mnoho méně kvalitních výrobců přidává například jiné druhy rhodiol či podobných rostlin, které však neobsahují vyhledávané bioaktivní látky.

Bylo zjištěno, že nejméně 20 % ze zkoumaných produktů neobsahuje žádná detekovatelná množství rosavinu, což je hlavní ukazatel, rozlišující rozchodnici růžovou od jiných druhů rozchodnice. Některé další produkty neobsahovaly vůbec žadný salidrosid, který se vyskytuje i u jiných druhů rozchodni, což znamená, že pravěpodobně nešlo ani o jakýkoliv druh rozchodnice.

Kvalitní rhodiola by měla obsahovat min. 3 % rosavinů a 1 % salidrosidů, což je také standardizovaný extrakt, používaný v různých studiích.

Interakce s léky

Rhodiola rosea může interagovat s enzymy metabolismu léků, zejména warfarinů, heparinu, a proto je při současném užívání jakýchkoliv léku potřeba nejprve se poradit s lékařem o možném přidání rhodioly.

Dávkování

U únavy a proti stresu bývá použiváno 300 - 700 mg standardizovaného extraktu, obsahující min. 3 % rosavinů a 1 % salidrosidů. Jako denní prevence byly pozorovány efektivní i nižší dávky kolem 50 mg denně.

Zdroje

Tradiční využití rozchodnice růžové bylo rozšířené téměř po celé Evropě a pravděpodobně ze skandinávských zemí bylo rozšířeno dále na východ do Asie s použitím na Sibiři a v Mongolsku. V Asii se používání rhodioly postupně začlenilo do tradiční čínské medicíny, kde se doporučuje pro vitalitu a dlouhověkost.

Rozchodnice růžová (rhodiola) roste nejčastěji v severní Evropě a Rusku v nadmořských výškách od 1000 do 5000 metrů. Hlavním zdrojem rhodioly bývá oblast pohoří Altaj.

Složení

Kořen rozchodnice je hlavní část, která je používána a obsahuje např.:

• Tyrosol a jeho hlavní glukosid známý jako Salidrosid
• Rosaviny
• Metabolity salidrosidu
• Lotaustralin (kyanogenní glykosid) [11]
• Gossypetin 
• Rhodioflavonosid
• Prokyanidiny
• Fenoly
• Kyselina gallová
• β-sitosterol

Dlouhověkost

Ve studiích na octomilkách dokázala rozchodnice zpomalit stárnutí celé populace asi o 10-20 %. Vyššího efektu dosáhla při podávání během celého života, ale i při podávání od poloviny života dosáhla prodloužení délky života o více než 10 %.

Zdá se, že má rhodiola mechanismy na urychlení nervového hojení a zachování diferenciace kmenových buněk při vystavení toxinům.

Salidrosidy z rozchodnice růžové dokáží aktivovat antioxidační enzymy, působit také na PARP-1 a indukovat mechanismy opravy DNA.

Serotonin

Jedna studie, hodnotící interakce mezi rozchodnicí růžovou a nikotinem, poznamenala, že rhodiola byla schopna zvýšit hladiny serotoninu u potkanů závislých na nikotinu až o 200 % s větším účinkem u vyšší serotoninové nedostatečnosti.

Úzkost

Zdá se, že u potkanů je rozchodnice shopná normalizovat snížený příjem potravy související se stresem (anorektické potlačení chuti k jídlu).

U dalších zvířecích modelů bylo zjištěno, že rhodiola vykazuje působené na snížení symptomů deprese s relativně velkou účinností.

Bylo zjištěno, že rozchodnice růžová má významný ochraný dopad proti únavě a vyčerpání, které nesouvisí se cvičením, což může být důležité pro určité skupiny, například lékaři nebo studenti během období zkoušek.

Zdá se, že má rhodiola i určitý přínos pro zvýšení výkonnosti související se sportem a byla spojena s vyšší maximální hodnotou VO2 a časem vyčerpání při cyklistickém testu. Zaznamenáno bylo také snížení uvolňování prozánětlivého C-reaktivního proteinu, ale efekt na sportovní výkonnost nebyl příliš vysoký.

Estrogen

Standardizovaný extrakt rozchodnice růžové, obsahující 3% rosavinů a 1% salidrosidu byl u potkanů schopen inhibovat vazbu estrogenu k receptoru a způsobuje mírné antiestrogenní účinky.

Játra

Salidrosid obsažený v rhodiole také v jedné studii dokázal zvýšit regeneraci jaterních buněk a zdá se, že stimuluje jaterní kmenové buňky.

Protinádorové působení

V jedné menší studii s 12 osobami bylo doplňování rozchodnice spojeno se zhruba poloviční mírou rizika relapsu karcinomu močového měchýře. Salidrosid byl také spojen s působením na buňky rakoviny prsu a žaludku a zvýšenou apoptózou těchto buněk.

Rhodiola odvykání kouření

U myší se závislostí na nikotinu bylo zjištěno, že podávání rozchodnice během odvykání snížilo úzkost a nervozitu o více než 50 %. Tyto účinky byly později potvrzeny u potkanů a zdá se, že souvisejí se zvýšením serotoninu, jelikož zvířata se závislostí na nikotinu vykazuje nižší hladiny serotoninu v mozku.

Bezpečnost

V lidských studiích, které užívali doporučené dávky Rhodioly, nebyly nalezeny žádné klinicky významné nežádoucí účinky.

To the main pageNext article