Co je Lecitin, fosfatidylcholin a fosfatidylserin?

Feb 2, 2018 Nutraday.cz Doplňky stravy a nutraceutika

Lecitin

Sójový lecitin

Sojový lecitin je triglycerid odvozený ze sóji, který osbahuje mimo jiné fosfatidylcholin a fosfatidylserin.  Jedná se o označení glycerolové struktury s přípojenými dvěma mastnými kyselinami k této molekule.
 

Doplnění sójového lecitinu bývá nejčastěji v rozmezí 500 až 2000 mg denně.

Kromě sójového lecitinu se používá také lecitin slunečnicový a vaječný, které jsou strukturálně velmi podobné, ale mívají trochu rozdílné profily obsažených fosfolipidů.

Zdroje

Sójový lecitin obsahuje:
• fosfatidylcholin asi 30 % z celkových fosfolipidů
• fosfatidylserin v množství asi 3 % celkových fosfolipidů 
• fosfatidylethanolamin asi 20 % fosfolipidů
• fosfatidylinositol asi 15 % fosfolipidů 
• Fytoglykolipidy kolem 15% 
• kyselina fosfatidová asi 12 % 
• Fytosteroly (zejména jako glykosidy) β-sitosterol, sitostanol a sitosteryl β-d-glukosid

V testech zkoumajících kognitivní stárnutí lecitin překonal všechny ostatní skupiny a zdá se , že 2g sójového lecitinu vykazuje antistresový účinek.

Během testování také 500 mg sójového lecitinu denně po dobu 2 měsíců v porovnání s 500 mg sójového oleje jako placebo, byl snížen celkový cholesterol a LDL cholesterol, bez vlivu na HDL cholesterol oproti výchozímu stavu.

Bylo zjištěno, že 7 dní sójového lecitinu příjmaného ve stravě zvyšuje fagocytární aktivitu makrofágů u krys o 29 %.

Fosfatidylserin

Fosfatidylserin (PS) je kyselina fosfatidová navázaná na serin. Jedná se o jednu ze složek lecitinu a látku rozpustnou v tucích, která se hojně nachází v mozku a nervové tkáni, kde přispívá ke kognitivním funkcím. Fosfatidylserin je v těle syntetizován a také je příjmán prostřednictvím stravy. Fosfatidylserin se rychle vstřebává a mimo mozkovou tkáň se fosfatidylserin vyskytuje také v mnoha tkáních včetně srdce, plic, ledvin, svalů a dalších.

Je známo, že koncentrace fosfatidylserinu v mozku se s věkem snižuje.

Kolik fosfatidylserinu?

Standardní dávka fosfatidylserinu je 100 mg, užívaná 1-3 x denně jako preventivní opatření proti kognitivnímu poklesu. Ve studiích u dětí a dospívajících a starších osob za účelem zlepšení pozornosti byla používána dávku mezi 200 - 550 mg.

Neurologická ochrana

Zdá se, že 2 měsíce doplňování 200 mg fosfatidylserinu, zlepšuje symptomy deficitu pozornosti a hyperaktivních poruch u dětí s ADHD.

V jiné studii u adhd byly zaznamenány ještě lepší výsledky při použití fosfatidylserinu současně s rybím olejem, oproti samotnému rybímu oleji. 

U zdravých jedinců bylo 400 mg fosfatidylserinu po dobu 2 týdnů spojeno s významným zlepšením rychlosti zpracování o více než 20 % a také zvýšením přesnosti oproti placebu.

Ve studii za použití 200 mg fosfatidylserinu po dobu 40 dní u golfistů byly zaznamenány protistresové účinky a zvýšení přesnosti odpalu o více než 21 %.

Kognitivní pokles a demence

Několik studií poznamenalo, že prodloužení doplňování fosfatidylserinu potkanům během procesu stárnutí může významně snížit rychlost kognitivního poklesu nebo dokonce směřovat ke zvrácení tohoto poklesu. Tyto studie používali většinou 300 mg fosfatidylserinu po dobu 8 týdnů až několik měsíců, přičemž ve studii trvající 3 týdny nebyly pozorovány žádné účinky.

Paměť a učení

Fosfatidylserin se podílel na zvýšení prostorové paměti ve studii u starších potkanů. U mladých potkanů významně zvýšil tvorbu paměti během podávání po dobu 30 dnů. Ve studiích u starších osob s 300 - 500 mg fosfatidylserinu po dobu 3 měsíců bylo zaznamenáno zlepšení vizuální paměti, rozpoznávání tváří, vyvolávání slov a také zlepšení skóre na stupnici pro měření stařecké demence.

Bezpečnost

Ve studiích, které užívali 600 mg fosfatidylu extrahovaného ze sojového lecitinu po dobu 12 týdnů u starších osob nezaznamenalo žádné nepříznivé účinky.

Fosfatidylcholin

Fosfatidylcholin je fosfolipid se dvěma mastnými kyselinami vázané na glycerol, kyselinu fosfátovou a cholín a nachází se například v sojovém lecitinu.

Fosfatidylcholin je jeden z nejdůležitějších fosfolipidů a nacházející se všude v lidském těle. Většina fosfolipidů v buněčných membránách se skládá právě z fosfatidylcholinu a významnou část tvoří také fosfatidylserin.

Ve studiích užívající vysoké dávky fosfatidylcholinu během 14 dnů nijak významně neovlivnilo profil cholesterolu u jinak zdravých osob, avšak mírné zvýšilo hladinu triglyceridů.

Studie užívající fosfatidylcholin těhotným ženám během těhotenství až do období 90 dnů od porodu nezaznamenalo zlepšení mozkové funkce potomku, což naznačilo, že hodnota příjmaného cholinu z potravy je zcela dostačující.

view all


View Archives