Zinek - nepostradatelný minerál - Přínosy, zdroje, dávkování, bezpečnost

Feb 2, 2018 Nutraday Doplňky stravy a nutraceutika

Zinek

Zinek je základním minerálem, který se podílí na regulaci mnoha enzymů. Je to antioxidant a imunitní doplněk. Zinek je nejčastěji doplňován, kvůli snížení četnosti nemocí a podpoře optimální hladiny testosteronu.

Zinek je velmi důležitý minerál, jelikož je zapojený do více než 300 enzymech spojených s expresí genů, proliferací buněk a signální transdukce a nedostatek zinku může snížit aktivitu těchto enzymů. Tvoří také součást asi 3000 různých proteinů v těle.

Zinek je jednou z 24 mikroživin potřebných k přežití. Nachází se v mase, vejcích a zelenině. Ústřice jsou zvláště dobrým zdrojem zinku.

Zinek je velmi důležitý pro fungování enzymu, hormonu a imunitního systému. Dokáže zvýšit testosteron, ale pouze v případě, že má daná osoba nedostatek zinku.

Zinek také ve vyšších dávkách hraje roli při opravě střevní sliznice. Zinek se ztrácí při pocení, takže doplnění je velmi důležité pro sportovce, kteří nepříjmají dostatek zinku z jídla.

Je třeba věnovat zvýšenou pozornost použití dávky zinku, která překračuje horní přípustný limit příjmu 40 mg, jelikož ve vysokých dávkách může být zinek toxický, často prostřednictvím snížení mědi v těle.

Jaké jsou příznaky mírného nedostatku zinku?

• Ztráta chuti k jídlu.
• Ztráta váhy.
• Zhoršená chuť nebo vůně.
• Špatné hojení ran.
• Kožní problémy, akné, dermatitida, psoriáza.
• Špatné vidění
• Deprese, apatie.

Jaké jsou příznaky važného nedostatku zinku?

• Kožní problémy
• Zažívací problémy
• Ztráta chuti k jídlu
• Ztráta vlasů
• Zvýšená citlivost na infekce

Doporučené dávkování

Hodnoty doporučeného denního příjmu zinku jsou :

• 8 mg u žen
• 10-12 mg u těhotných nebo kojících
• 14-15 mg u mužů 

Horní tolerovaný limit zinku (TUL) je v rozmezí 35-40 mg u dospělých osob obou pohlaví.

Zinek má dvě používané dávky. Nízká dávka je 5-10 mg elementárního zinku, zatímco vysoká dávka je 25-45 mg. Nízká dávka je dobrá jako denní preventivní prostředek , zatímco vysoká dávka je potřebná v případě rizika většího nedostatku zinku. Zinek by měl být doplňován denně.

Různé formy zinku obsahují ve sloučenině různé množství elementárního zinku, což je zinek sám o sobě.

Zvýšení příjmu zinku denně až na 100 mg zinku je krátkodobě bezpečné (2-4 měsíce), ale protože tato dávka překračuje hladinu 40 mg tolerovaného horního limitu zinku, nedoporučuje se prodloužené užívání vysokých dávek.

Mezi zinkem a mědí existuje rovnováha. Vysoké množství zinku snižuje množství mědi, které tělo absorbuje a naopak měď snižuje dostupnost zinku. Zinek si také konkuruje s železem o absorpci prostřednictví transportéru přenášející oba tyto minerály.

Nejlepší formy zinku :

• Citrát zinečnatý (zinc citrate)obsahuje 34% elementárního zinku. 
• Síran zinečnatý (zinc sulphate) obsahuje přibližně 22% zinku. 
• Glukonát zinečnatý (zinc gluconate) obsahuje přibližně 13% zinku. 
• Monomethionin zinku (zinc monomethione) je přibližně 21% zinku.
• Pikolinát zinečnatý (zinc picolinate) obsahuje přibližně 19 % zinku
• Askorbát zinečnatý (zinc ascorbate) 15%
• Chlorid zinečnatý
• Bisglycinát zinečnatý (jediná forma, která není ovlivněna fytáty v rostlinné stravě)- 25% zinku

Zdroje zinku

Zinek je základním minerálem nacházejícím se ve vysokých množstvích v živočišných tkáních a vejcích, luštěninách a rybách a je výjimečně vysoká u plodů moře, jako jsou ústřice.

Biologická významnost

Jedním z klíčových úkolů zinku v těle je tvorba enzymu superoxid dismutázy, důležitého systémového antioxidantu, na jehož vzniku se podílí také měď. Zinek se také podílí na regulaci imunitního systému.

Nedostatek zinku souvisí s mentální letargií, kožními problémy, opožděným vývojem a kognitivním deficitem.

Neurogeneze

Bylo zjištěno, že zinek zvyšuje hladiny BDNF v séru, což je protein. Který se podílí na regulaci růstů a plasticity neuronů. Bylo zjištěno, že zinek pomáhá štěpit neaktivní formu BDNF do aktivní formy BDNF

Naopak příliš vysoká koncentrace zinku při velmi vysokých dávkách může způsobovat buněčnou smrt nervových buněk.

Deprese

Pacienti s depresí mají sníženou koncentraci zinku v oběhu a zdá se, že doplnění zinku normalizuje depresivní příznaky a chování u potkanů. V mnoha dalších studiích pak byly objeveny přínosy zinku na poruchy nálady a depresivní chování, zejména při předchozím nedostatku zinku.

Ateroskleróza

U jinak zdravých starších osob bylo doplňování zinku po dobu 6 měsíců spojeno se snížením adhezních faktorů ICAM-1 a vCAM-1 a zánětlivých proteinů včetně C-reaktivního proteinu (CRP). Příjem zinku v potravě je spjat s nižším nahromaděním plaku v cévách.

Zinek a imunita

Metaanalýza několika studií zahrnující přes 1000 osob zaznamenala, že zinek byl spojenen se sníženou dobou trvání nachlazení při doplnění vyšší dávky na začátku nemoci a dostatečný příjem zinku jako prevence snižuje četnost nachlazení.

Zinek a testosteron

U potkanů je nedostatek zinku spojen se zvýšenou expresí estrogenových receptorů. Nedostatek zinku je také spojen se zhoršením konverze cholesterolu a dalších látek na androgeny. Bylo zjištěno, že zinek dokáže zvýšit syntézu testosteronu u osob s nedostatkem zinku. U dostatečné hladiny sérového zinku tento efekt nebyl pozorován.

Stejné výsledky byly dosaženy i s použitím kombinace ZMA, která obsahuje zinek, magnesium aspartát a vitamín B6.

Sluch

Nedostatek zinku je spojen s poruchou sluchu u myší a krys, což může souviset s relativně vysokými koncentracemi zinku v některých ušních strukturách a také zvýšením superoxid dismutázou, která chrání sluch.

Přínos zinku byl také zkoumán u možnosti léčby tinnitu a v jedné studii bylo doplňování 50 mg zinku denně po dobu 2 měsíců schopen snížit závažnost tinnitu u 80 % pacientů oproti kontrolní skupině s placebem.

U osob s náhlou ztrátou sluchu z neznámých příčin bylo přidání zinku ke kortikosteroidům spojeno s lepším zlepšením sluchu než samotné kortikoidy.

Akné

U osob s akné bývá zinek často doporučován, jelikož je známo, že hladiny zinku jsou nižším u osob trpícím akné. Studie s použitím vyšších dávek zinku nalezly jistý účinek zinku proti akné, avšak nižší než referenční lék.

U osob s celiakií (nesnášenlivost lepku) může potrava obsahující lepek snižovat vstřebávání zinku a vést tak k jeho nedostatku. Při konzumaci bezlepkové stravy u osob s celiakií není tato absorpce zinku narušena.

Lidské tělo absorbuje asi 400 kg zinku po dobu průměrného lidského života 70 let a je to druhý nejhojnější minerální iont v těle a je jediným kovem, který se objevuje ve všech třídách enzymů. Tělo absorbuje asi 20-40 % zinku z potravy, přičemž zinek z živočišných zdrojů je lépe vstřebáván (2x více) než zinek z rostlinné stravy.  Tělo nedokáže přebytek zinku dobře uchovávat a je potřeba ho příjmat denně v malých množstvích asi 40 - 50 mg denně.

Zinkové proteiny a metalothiony ve střevních buňkách dokáží udržovat určité rezervy a ovlivňovat absorpci zinku v rozmezí asi 15-40 %. Při vyšších dávkách a dostatku zinku je absorpce snížena, naopak při nedostatku zinku je jeho absorpce nejvyšší.

Svaly a kosti obsahují asi 90 % zinku v těle. Vysoké koncentrace se nalézají například v oku a v některých žlázách.

Nejčastější příčiny nedostatku zinku :

• Snižující se obsah zinku v půdě
• Užívání některých drog
• Vegetariánská a veganská strava s nedostatečným příjmem zinku
• Vysoký podíl obilovin ve stravě, obsahují fytáty, které se vážou na zinek a snižují jeho vstřebávání
• Vaření ve vodě, které může snížit obsah zinku v jídle až o 50 %
• Sportující osoby s vysokou ztrátou potu

Absorpci zinku zvyšuje přítomnost proteinů v potravě při současném podání.

Přes 300 enzymů závisí na zinku, včetně enzymů podílejících se na syntéze proteinů, jako je kolagen a při hojení ran. Je také zapotřebí pro udržení normálního imunitního systému, plodnosti, regulací genů, udržování rovnováhy kyselin a bází v těle a normálního metabolismem sacharidů, tuků a bílkovin. Je také  zapotřebí pro normální stav kostí, kůže, vlasu a nehtů a normální funkci mozku včetně udržování normálního vidění. Může působit také jako antioxidant, chránící DNA, tuky a bílkoviny v těle.

Zinek přispívá k normální syntéze DNA.

Přestože přesná role zinku v syntéze DNA není plně pochopena, hraje strukturální roli v zinkových proteinech, které se mohou vázat na DNA a RNA, což jim umožňuje fungovat v genové expresi. Tyto proteiny jsou nejčastějšími transkripčními faktory v živých organismech, transkripční faktory jsou proteiny, které se váží na DNA a kontrolují přenos genetické informace na RNA. Zinek je tedy zapotřebí pro čtení genetických instrukcí a nedostatek zinku může znamenat narušit tento proces.

Metabolismus sacharidů.

Nedostatek zinku vede k poklesu rychlosti metabolismu. Na syntézu enzymů potřebných pro metabolismus karbohydrátů je zapotřebí zinek. Nedostatek zinku vede k poškození metabolismu uhlohydrátů.

Normální metabolismus mastných kyselin

Zinek je potřeba pro přeměnu kyseliny linolové na kyselinu gama-linolenovou (GLA) a pro syntézu protizánětlivé třídy prostaglandinů. Zinek také hraje důležitou roli v udržování rovnováhy mezi různými třídy prostaglandinů.

Normální metabolismus vitaminu A.

Zinek je nezbytný k udržení normálních koncentrací vitaminu A.

Údržení normálních kostí.

Zinek reguluje vylučování kalcitoninu ze štítné žlázy a proto ovlivňuje metabolismus kostí. Nedostatek zinku také snižuje ukládání kolagenu v kostech.

Údržení normálních vlasů a nehtů

Zinek je potřebný pro tvorbu keratinu a pro snadnější dělení buněk vlasů

Údržení normálního stavu kůže

Kolagen v kůži je produkován enzymy závislými na zinku. Zinek je nezbytný nejen pro enzymy produkující kolagen, ale také křížové vazby, které dodávají kolagenu svou stabilitu. Studie ukázaly, že nedostatek zinku má za následek snížení celkového kolagenu.

Přispívá k normální funkci imunitního systému.

Zinek hraje v imunitním systému důležitou roli, jelikož ovlivňuje buněčnou a nespecifickou imunitu. Nedostatek zinku vede ke snížení hladiny bílých krvinek.

view all


View Archives