Citikolin (CDP cholin) zlepšuje schopnost soustředit se v kognitivním testu

Citikolin (CDP cholin) zlepšuje schopnost soustředit se

Citikolin (CDP cholin) zlepšuje schopnost soustředit se Studie zkoumající působení citikolinu zjistila, že doplňování citikolinu zlepšilo schopnost soustředit se a umožnilo dělat méně chyb při plnění úkolů, které vyžadují soustředění a pozornost. Vědci z University of Utah a japonský výrobce Kyowa Hakko vyvodili tento závěr z experimentu, který provedli se šedesáti ženami ve věku mezi 40 a 60 lety. Poměrně malá denní dávka 250 mg citikolinu překvapivě fungovala lépe než větší dávka 500 mg.

Citikolin Citikolin (CDP-cholin) je prekurzorem fosfatidylcholinu a uridinu, které jsou stavebními kameny mozkových buněk. Někteří neurologové se domnívají, že suplementace citikolinem může bránit rozvoji některých forem demence a urychlit zotavení po mrtvici. A skutečně existuje několik studií na lidech, které naznačují, že citikolin do jisté míry takto působí. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22654511)

Citicolin se někdy používá v předtréninkových suplementech, obvykle s tvrzením, že látka zvyšuje soustředění sportovců, a díky tomu zlepšuje kvalitu jejich tréninku. Rozsah účinků citikolinu na tuto skupinu byl však poměrně malý. Proto byla tato studie provedena.

Vědci rozdělili své pacienty do tří skupin, z nichž každá obsahovala 20 žen. Jedna skupina dostávala placebo po dobu 28 dnů; druhá skupina užívala 250 mg citikolinu denně; a třetí skupina užívala 500 mg denně.

Po období doplňování vědci měřili koncentraci žen tím, že je nechali provést test kontinuálního výkonu. Pro tento test musely ženy sedět u počítače a pokaždé, když se na obrazovce objevilo X, museli stisknout mezerník. Pokaždé, když zmeškali tento symbol, počítalo se to jako „chyba vynechání“.

Pokud se na obrazovce objevilo písmeno Y, ženy neměly stisknout mezerník. Pokud se tak stalo, počítalo se to jako „chyba přehlédnutí“. Symboly se objevovaly každých pár sekund a byly viditelné pouze zlomek vteřiny. Test trval celých 14 minut.

Výsledek testu výkonu pozornosti

Skupina, která užívala citicoline, zaznamenala snížení počtu "chyb vynechání" i počet "chyb přehlédutí". Je zajímavé, že nížší dávka fungovala o něco lépe než vyšší dávka.

Mechanismus působení citikolinu

Vědci předpokládají, že citikolin zlepšuje soustředění v důsledku působení dopaminu. Dopamin je nezbytný pro úkoly, které vyžadují koncentraci, a studie na zvířatech ukázaly, že suplementace citikolinem zvyšuje hladinu dopaminu a počet dopaminových receptorů.

Závěr

Tato studie byla první, která zkoumala účinky nízkých dávek citikolinu na kognitivní výkon u zdravých dospělých žen, jak uvedli zapojení vědci. "Ženy, které dostávaly citikolin, vykázaly zlepšení pozornost při zhodnocení po 28 dnech suplementace".

To the main pageNext article