Vitamín D - Jaké je dávkování pro dosažení optimální hladiny?

Mar 19, 2018 Nutraday Doplňky stravy a nutraceutika

Vitamín D přehled

Vitamin D je velmi důležitý vitamín rozpustný v tucích. Jedná se o jednu z 24 mikroživin, které jsou nepostradatelné pro život člověka. Slunce je hlavním přírodním zdrojem tohoto vitamínu, ale vitamín D se také přirozeně nachází v rybách a vejcích. 

Doplňkový vitamin D je spojen s celou řadou přínosů, včetně zlepšení kognitivních funkcí, imunitního zdraví, zdraví kostí a dobré nálady. Doplňování vitamínu D na optimální hladinu může také snížit riziko rakoviny, srdečních chorob, cukrovky a roztroušené sklerózy. Lidé, kteří mají nedostatek vitamínu D, mohou také po doplnění dosáhnout zvýšené hladiny testosteronu.

Tělo produkuje vitamin D z cholesterolu za předpokladu, že dostává dostatečné množství UV záření ze slunečního záření. Dostatečné množství UV záření potřebné pro produkci vitamínu D je pouze ve chvíli, kdy je sluneční svit dostatečné intenzivní, a kdy je index UV 3 nebo vyšší. Tato podmínka je splněna celoročně pouze v oblasti rovníku. 

V ostatních vyšších zeměpisných výškách, které jsou relevnatní například pro Českou Republiku je UV záření potřebné pro produkci vitamínu D3 k dispozic po dobu maximálně 6 měsíců v roce.

Většina lidí netrpí klinickým nedostatek vitamínu D, ale zároveň nemají ani optimální hladinu vitamínu D. Vzhledem k mnoha zdravotním přínosům vitaminu D je doporučení výhodné, pokud v těle nejsou přítomny optimální hladiny.

Toxicita z vitamínu D je způsobena změnou metabolismu vápníku, což je velice závažný a potenciálně smrtící stav. Dávky by neměly překročit 10 000 IU denně (včetně vitamínu D přijatého ze slunečního svitu), pokud nejsou pod dohledem lékaře.


Doporučená denní dávka vitaminu D je v současnosti stanovena na 400-800 IU / den, ale pro dospělé je příliš nízká. Bezpečná horní hranice je v severněji položených oblastech jako USA a Kanadě 4 000 IU / den. Výzkum naznačuje, že skutečná bezpečná horní hranice je 10 000 IU / den. 

Pro doplnění mírného nedostatku je dostatečná dávka vitaminu D3 1000-2000 IU, aby vyhovovala potřebám většiny populace. Toto je nejnižší efektivní rozsah dávky. Vyšší dávky na základě tělesné hmotnosti jsou v rozmezí 20-80 IU / kg denně. 

Doplňování vitaminu D3 (cholekalciferol) se doporučuje oproti formě vitamínu D2 (ergocalciferol), protože D3 se v těle účinněji využívá a jde o přirozenější formu.

Vitamín D by měl být užíván denně s jídlem nebo se zdrojem tuku, jako je rybí olej, kokosový olej nebo olivový olej.

Zdroje a příjem vitamínu D

Vitamín D je sloučenina klasifikovaná jako nezbytný vitamin. Jedná se o označení skupiny příbuzných molekul, které tvoří tělesnou zásobu látky 25-hydroxyvitamin D (cirkulující formu vitaminu D) a následně 1,25-dihydroxyvitaminu D (aktivního hormonu). 

Název vitamínu D byl stanoven díky jeho objevení krátce po vitamínech A, B a C. Původní dávky tohoto vitamínu byly stanoveny jako minimální pro zabránění onemocnění známého jako křivice.

V roce 1997 byla doporučená denní dávka vitamínu D stanovena na 400 IU denně (Mezinárodní jednotky, rovnající se přibližně 10 mcg vitaminu D3), protože tato dávka je dostatečná ke snížení rizika křivice u dětí. 

Tato dávka 400 IU vitamínu D, je však považována za nedostatečnou, protože 400 IU nemůže udržovat cirkulující hladiny vitamínu D3 mezi 50-75 nmol / l, což je považováno za optimální hladinu. 


Potravinové zdroje vitaminu D3 zahrnují:
• Mléko, které je v nejběžnějším zdrojem vitaminu D, ale v uplynulých desetiletích má tendenci k poklesu. Mléko však obsahuje vyšší množství vápeníku a fosforu, což zároveň zvyšuje potřebu vitamínu D. 
• Olej z tresčích jater 

Syntéza vitamínu D ze Slunce

Syntéza vitaminu D se může vyskytnout po kontaktu pokožky se sluncem, kdy se přeměňuje 7-dehydrocholesterol (derivát cholesterolu) na cholekalciferol (vitamin D3).Pokud nejsou splněny ideální podmínky, je rychlost syntézy vitaminu D snížena. Jedná se o případy : 

 

  • Zeměpisné výšky, které jsou dále od rovníku, poskytují sníženou schopnost syntézy kvůli nižší expozici slunečnímu záření a intenzity UVB záření. 
    Několik studií uvádí, že severní státy USA (ve srovnání s jižní USA) dostávají méně UVB záření, což se zdá být spojeno s vyšším rizikem rakoviny.
  • Počasí nebo podmínky, které snižují expozici slunečnímu záření, jako jsou mraky nebo brzké stmívání
  • Kombinace zeměpisné šířky a sezóny (Zeměpisná šířka 42,2-55 ° severní šířky), které od října do března nevytváří žádný vitamin D. Česká republika spadá pod 48° - 51° severní šířky.
  • Tmavší kůže má pomalejší rychlost syntézy než světlá kůže a lidé s černou pletí jsou obvykle vystaveni vyššímu riziku deficitu vitaminu D ve srovnání se světlejšími tóny pleti.


Dva nejdůležitější faktory pro syntézu vitamínu D jsou tedy zeměpisná šířka a barevný tón pleti. 

Několik výše uvedených faktorů ovlivňuje rychlost syntézy vitaminu D ze slunce. Dva nejdůležitější faktory jsou zeměpisné šířky, jelikož blíže k rovníku, dochází k větší syntéze vitaminu D a tónu kůže, přičemž černí lidé mají vyšší riziko nedostatku vitaminu D. 

I přesto, že užívání některých opalovacích krémů potenciálně souvisejí se sníženým rizikem rakoviny kůže ze slunce (melanom),  výsledky jsou poněkud smíšené, jelikož se zdá, že opalovací krém výrazně snižuje syntézu vitaminu D. Chronické používání opalovacího krému bylo spojeno s nedostatkem vitaminu D. 

Bioaktivace vitamínu D

Vitamin D je známý jako steroidní prekurzor, což znamená, že ze začátku není bioaktivní, ale může po metabolizování působit v těle.

Efektivní forma pro doplnění vitamínu D je vitamín D3, známý jako cholekalciferol. Vitamín D3 má tendenci být lépe absorbován než jiné formy vitaminu D. 

V játrech je cholekalciferol převeden na 25-hydroxycholekalciferol přes enzym cholekalciferol 25-hydroxylázu a potom přesunut do ledvin, aby se hydroxyloval do 1,25-dihydroxykalciferolu. 1,25-dihydrokalciferol je také známý jako Calcitriol a je aktivním hormonem, který je důsledkem požití vitamínu D3.

Cirkulující hladiny vitaminu D.

V současné době jsou používány termíny odkazující na různé možné "stavy" cirkulujícího vitamínu D: 

 

  • Nedostatek - méně než 30nmol / L nebo 12ng / mL, což vede ke křivici u dětí a osteomalacie u dospělých
  • Suboptimální - mezi 30-50 nmol / l, rozsah 12-20 ng / ml
  • Dostatečná / optimální -  mezi 50-125mol / l nebo 20-50ng / ml
  • Vysoká - nad 125 nmol / l nebo 50 ng / ml

(kde 2,5 nmol / l je přibližně rovno 1 ng / ml a 1 mikrogram (mcg nebo μg) vitaminu D3 je přibližně 40 IU 

Hladina 75nmol / l bývá považována za optimální pro zdravé kostí u starších jedinců a stavů souvisejících s kostí, jako je například dobrý stav zubů nebo snížení rizika pádů a zlomenin u starších osob. Stejná hladina se také zdá být cílem pro prevenci kolorektálního karcinomu. 

Nedostatek vitamínu D 

Zdá se, že nedostatek vitaminu D narůstá od roku 1988. Při použití hranice 75nmol / L se podíl populace pod touto úrovní zvýšil z 55% na 77% v roce 2004. Zdá se, že poslední dobou se tento nárůst poněkud stabilizoval na úrovní 79 % populace pod 80nmol / l. 

Při použití dalších limitů bylo v roce 2010 29 % americké populace pod 50nmol / l a 3 % pod hladinou 20nmol / l. 

Tyto úrovně se liší podle sezóny a za použití cílové hodnoty 50nmol / l je 11% lidí pod touto hranicí na konci léta (zkoumáno pro oblast Bostonu, 42 ° severní šířky), zatímco na konci zimy se toto číslo zvyšuje na 30 % populace.

V mírně severnější oblasti jako je Británie (zeměpisná šířka 53,1 ° severní šířky) míra nedostatku dále stoupá.

Při hodnocení sérových hladin 25, 50 a 75 nmol / l se procento populace, která má nižší hladinu než tyto hodnoty, zvyšuje z 3,2 %, 15,4 % a 60,9 % na konci léta na 15,5 %, 46,6 % a 87,1 % na konci zimy. 

Nedostatek je extrémně častý u hospitalizovaných pacientů, přičemž 22 % pacientů mělo v jedné studii sérovou hladinu pod 20 nmol / l a 57 % mělo hladiny pod 37,5 nmol / l.

Doplňování vitamínu D3

Pro dosažení optimální hladiny pro polovinu populace je potřeba příjem 1000 IU vitamínu D3 denně. Pro dosažení optimální hladiny u 95 % populace je zapotřebí přibližně 1700 IU vitamínu D denně. Obecně tedy platí, že 2000 IU vitamínu D denně by mělo být dostatečné pro uspokojení potřeb naprosté většiny jedinců. 

Vitamin D se nejlépe vstřebává s jídlem, ideálně s trochou tuku.

Bezpečnost a toxicita

Denní dávka 20 000 IU byla spojena s toxicitou, zatímco za bezpečné lze ještě považovat denní dávku 5000 - 10 000 IU vitamínu D.

Jednorázové megadávky nejsou efektivnější než stálé nízké dávky vitamínu D.

Je potřeba doplňovat vitamín D, pokud piji fortifikované mléko?

Fortifikované mléko obsahuje přibližně 100 IU denně v jedné sklenici. Pokud tedy člověk denně nevypije 20 sklenic, je doplňování vitamínu D vhodné.

view all


View Archives