Categories Categories

Vitamin B1

768 CZK

Benfotiamin (S-benzoylthiamin-O-monofosfát) je derivát thiaminu (vitamin B1), který patří do skupiny sloučenin známých jako "alithiaminy". Benfotiamin je rozpustný v tucích a je biologicky dostupnější a účinnější než thiamin. Benfotiamin zvyšuje hladinu thiaminpyrofosfátu (TPP), biologicky aktivního koenzymu thiaminu, a stimuluje transketolázu, což je buněčný enzym nezbytný pro udržení normálních metabolických cest glukózy.

Out of stock