Rybí olej (Omega 3) - Zdravý tuk obsahující důležité kyseliny EPA a DHA. Účinky, Dávkování, Synergie, Bezpečnost

Oct 26, 2017 Nutraday Doplňky stravy a nutraceutika

Rybí olej je běžný termín používaný pro označení dvou druhů omega-3 mastných kyselin: kyselina eikosapentaenová (EPA) a kyselina dokosahexaenová (DHA). Tyto omega-3 tuky se obvykle vyskytují v rybách, živočišných produktech a fytoplanktonu. Rybí tuk se doporučuje jako zdroj těchto omega-3 tuků, protože jsou nejlevnějším a nejběžnějším zdrojem těchto tuků.

Rybí olej poskytuje řadu výhod při doplňování, zvláště pokud je poměr mezi omega-3 a omega-6 mastnýcmi kyselinami nevyvážený. Průměrná strava (červené maso, vejce atd.) je vysoká na obsah omega-6 mastných kyselinách, což je důvod, proč se doporučuje rybí olej (pro vyrovnání poměru).

 

Poměr přibližně 1: 1 je spojen se zdravějšími krevními cévami, nižším počtem lipidů a sníženým rizikem tvorby plaků. Rybí olej může rovněž snížit riziko vzniku cukrovky a několika forem rakoviny, včetně rakoviny prsu.

Rybí olej pracuje především prostřednictvím eikosanoidů, které jsou signalizačními molekulami. Správný poměr omega 3: 6 mastných kyselin ovlivní, které eikosanoidy se uvolňují v reakci na stres.

Je třeba poznamenat, že rybí tuk může také snižovat hladiny triglyceridů u lidí s vysokou hladinou triglyceridů.

 

 

 

Doporučené dávkování, aktivní množství, další podrobnosti

Dávkování rybího tuku se liší v závislosti na účelu doplnění. Pro obecné potřeby zdraví je 250 mg kombinované EPA a DHA minimální dávkou a může být dosaženo prostřednictvím příjmu ryb. Americké instituce doporučují 1 g denně. Pokud je cílem doplnění snížit bolestivost, bude účinná dávka 6 g, rozložená v průběhu dne.

Vzhledem k tomu, že rybí tuk je kombinací dvou různých mastných kyselin, tato čísla odrážejí celkový součet. Celková spotřeba kyseliny eikosapentaenové (EPA) a kyseliny dokosahexaenové (DHA) by měla pocházet ze směsi skutečných potravin a doplňků. Čím více EPA a DHA je zajištěno dietou, tím menší je nutnost doplnění.

Rybí tuk může být užíván po celý den. Těhotné ženy by měly zvýšit příjem DHA nejméně o 200 mg denně, ale pouze ze zdrojů a doplňků, kde nehrozí riziko zvýšené hladiny rtuti.

 

Obsah a zdroje rybího oleje

Rybí olej je termín používaný k označení sloučeniny mastných kyselin, který se nazývá kyselina eikosapentaenová (EPA) a kyselina dokosahexaenová (DHA). Jsou tak označovány, protože sérové ​​koncentrace EPA a DHA mají tendenci být ovlivněny nejvíce příjmem ryb, přičemž američané a evropané  mají obvykle nižší sérové ​​hladiny těchto dvou mastných kyselin než japonské a inuitské (grónské) osoby.

 

Produkty z rybího oleje mohou obsahovat i další omega-3 mastné kyseliny, které nejsou ani EPA ani DHA (například meziprodukt nazvaný DPA ) a mohou obsahovat i mastné kyseliny, které nepatří do třídy omega-3. Přesné složení a množství mastných kyselin a omega-3 mastných kyselin závisí na zdroji, jejich zpracování a měli by být správně uvedené na etiketě.

 

Je třeba si dát pozor na kvalitní původ rybího oleje a druh ryb, z kterých je zpracován. Některé ryby stojící výše v potravním řetězci a také hlubokomořské ryby mají tendenci akumulovat více škodlivé rtuti. Z tohoto hlediska jsou nejlepšími zdroji rybi jako sardinky, sledě, makrely, tresky a krill.

 

 

Zdroj EPA a DHA

EPA a DHA z rybích produktů se vyskytuje v několika formách a to jako triglyceridy, reesterifikované triglyceridy, ethylester a fosfolipid (ze zdrojů olej z krillu). Všechny tyto čtyři formy poskytují EPA a DHA, ale olej z krillu je přibližně o třetinu lépe absorbována než triglyceridová forma.

 

Vzhledem k tomu, že doplňky z rybího tuku pocházejí z ryb, nejsou klasifikovány jako veganské. V současné době jsou jediným významným veganským zdrojem DHA mikrořasy (fytoplankton). Tato DHA je v kardiovaskulárních přínosech zdraví rovnocenná s DHA získanou z ryb a zdá se, že má srovnatelnou bezpečnost, což naznačuje, že jsou vzájemně zaměnitelné.

 

 

 

Standardní západní strava mívá poměr velmi zvýhodňující omega-6 mastné kyseliny v rozmezí přibližně 15-20: 1. Moderní evropská strava není výrazně lepší s poměrem kolem 15: 1 . V Japonsku mají mnohem více žádoucí poměr kolem 4: 1. Zajímavé je také, že Indie má velké rozdíly mezi venkovskými oblastmi (5-6,1: 1) a městskými oblastmi (38-50: 1).

 

Předpokládá se, že lidé užívající paleo stravu mají poměr omega kolem 0,79 kvůli nízkému příjmu omega-6 ve stravě.

 

Zánětlivé procesy

Resolviny jsou silné signalizační molekuly zapojené do zánětu odvozené z omega-3 mastných kyselin a ty, které jsou odvozeny přímo z EPA (bez nutnosti metabolismu na DHA) jsou označovány jako E série, zatímco ty odvozené z DHA jsou nazývány jako D série. Řada resolvinů typu E zahrnuje jednu ze dvou cest, buď cestou lipoxygenázy nebo cestou COX2 / P450 indukovanou aspirinem.

 

Resolviny jsou molekuly pojmenované podle jejich schopnosti "vyřešit" zánět. Vyrábějí se pomocí kyseliny eikosapentaenové (EPA) a kyseliny dokosahexaenové (DHA). Jedná se o molekuly odpovědné za synergii mezi rybím tukem a aspirinem.

 

Rybí olej aktivuje AMP-aktivovanou proteinkinázu (AMPK). Pomocí aktivace AMPKα1 může DHA zvýšit expresi SIRT1 a potlačit zánět tím, že brání signalizaci NF-kB. To je pravděpodobný mechanismus protizánětlivého působení rybího oleje. Bylo také zjištěno, že EPA reguluje zánětlivou signalizaci v adipocytech (obvykle potlačením působení TNF-a).

 

Paměť a učení

DHA je zkoumána pro svou úlohu při tvorbě paměti, protože vyšší koncentrace DHA v séru korelují s větší verbální plynulostí u starších lidí a je známo, že nedostatek DHA zhoršuje zpracování paměti.

 

Existuje důkazy na zvířatech, které podporují přínos kyseliny docosahexaenové (DHA) na zlepšení paměti u jinak zdravých krys.

 

Deprese

Metaanalýza studií poznamenala, že vyšší poměr EPA: DHA vykazoval antidepresivní účinky. Nižší dávky samotné EPA byly v tomto ohledu více účinné a příjem 1 g kyseliny eikosapentaenové (EPA) se zdá být největším přínosem pro depresi. Antidepresivní účinky EPA byly však významné pouze u lidí s těžkou depresí.

 

Studie poznamenaly, že rybí olej působí jako antidepresivum sám o sobě, ale také, že kombinovaná terapie s osvědčeným antidepresivem vedla k významných účinkům.  .

 

Mrtvice

Většina epidemiologických důkazů naznačuje snížení rizika mozkové příhody spojeného s vysokou spotřebou stravy ryb, zejména u starších osob a předpokládá se, že souvisí s omega-3 mastnými kyselinami a zejména s DHA. Ve výžkumu na myších bylo objeveno, že má rybí olej možnou terapeutickou i preventivní úlohu u obětí mrtvice.

 

Demence a Alzheimerova choroba

Množství DHA v komplexu s fosfatidylcholinem v plazmě se zdá být negativně korelováno s rizikem demence u lidí a vysoký příjem potravy ryb bývá označován jako ochranný proti rychlosti vývoje demencí a souvisejících kognitivních onemocnění úpadku u starších a osoby středního věku.

 

Vyšší příjem ryb je spojen s nižším rizikem vzniku demence a snížená hladina kyseliny docosahexaenové (DHA) v séru je spojena s vyšším rizikem demence. Zdá se, že kyselina eikosapentaenová (EPA) souvisí s ochranou mozkové hmoty v průběhu času.


Rybí olej také disponuje mechanismy ochrany proti nahromadění amyloidu(pigment v mozku důležitý u Alzheimerovy choroby), zprostředkovaný pomocí neuroprotektinu D1, jelikož účinně potlačuje tvorbu amyloidu a podporuje jeho odstranění.

 

Ve studiích u zvířat se zdá, že příjem DHA po dobu 12 týdnů podporuje poznání, paměť a snížení rychlosti kognitivního poklesu u modelu Alzheimerovy choroby charakterizované pigmentací β-amyloidu.

 

 

Triglyceridy

Rybí olej ve farmaceutické formulaci spolehlivě a účinně snižoval hladinu triglyceridů po několika týdnech doplňování. Snížení triglyceridů bylo závislé na dávkování a bylo významnější u osob s vysokými výchozími triglyceridy. Bylo zjištěno, že při jednorázovém použití rybí olej neovlivňoval postprandiaální triglyceridy, ale při dlouhodobějším užívání tyto triglyceridy dokázal snížit.

 

 

Diabetes

Zdá se, že existuje snížené riziko vzniku cukrovky spojené při optimálnějším poměru omega3: 6 kolem 1:1.

 

Těhotenství a přínos pro kojence

Je důležité, aby děti během prvních měsíců života konzumovaly kyselinu dokosahexaenovou (DHA), aby podpořily vývoj kognitivních funkcí. DHA se běžně vyskytuje v mateřském mléce.

 

Kyselina dokosahexaenová (DHA) hraje rozhodující roli v nervovém vývoji plodu během těhotenství. Plod závisí na dodaném DHA od matky, příjmanou bud formou suplementace nebo ze stravy.

 

 

Oči

Rybí olej je zdá se schopen potlačit nárůst retinální angiogenezi a zhoršování zánětlivých biomarkerů u diabetických potkanů ​​typu I a II. Také normalizace poměru omega 3: 6 se jeví jako velmi ochranná proti retinální angiogenezi.

 

Ledviny

Doplnění rybího oleje má prospěšný vliv na funkci ledvin u pacientů s diabetem (a rizikem diabetické nefropatie). Mechanismem může být redukce prozánětlivých cytokinů v ledvinách a produkcí eikosanoidů. Byla také zjištěna korelace mezi příjmem omega-3 a prevencí onemocnění ledvin,

 

Kůže

Vysoký příjem rybích produktů ve stravě je spojen se sníženým rizikem rakoviny kůže (zatímco vyšší příjem omega-6 je spojen se zvýšeným rizikem. Rybí olej a především poměr omega 3: 6 v kožních membránách vykazuje ochranný mechanismus proti spálení kůže. Vyšší příjem rybího oleje také snižuje imunosupresi vyvolanou slunečním zářením.

 

 

Rybí olej a Astaxantin

Astaxantin je karotenoid, který slouží jako lipidový antioxidant a částečně přispívá k přínosům konzumace červených ryb (lososů) nebo oleje z krilu.

 

Rybí olej a Kurkumin

 

Účinky rybího oleje a kurkuminu se zdají být synergické při potlačení proliferace buněk rakoviny prsu, a jejich kombinace vytvářela některé proteiny, které nebyly pozorovány ani u jedné izolované sloučeniny.

 

Rybí olej a Fenugreek (Pískavice řecké seno)

 

Když byl u diabetických potkanů ​​podáván olej z krilu a fenugreek, došlo k 51% snížení hladiny glukózy v krvi a to více než samotná skupina fenugreek a mnohem více než skupina užívající pouze rybí olej.

 

Rybí olej a Taurin

Taurin je aminokyselina obsahující síru, která je považována za antidiabetickou látku a byla zkoumána společně s mastnými kyselinami z rybího tuku,  jelikož obě látky bývají hojně přítomné ve velkém množství mořských živočichů.

Ve studii u diabetických myší byl nárůst tělesného tuku a glukózy nižší u kombinace rybího oleje a taurinu, než při užití samostatných látek a tato kombinace může mít aditivní přínos.

 

Souvisejici pro mobile

view all


View Archives