Related produkty

2004 CZK 1399 CZK

Pycnogenol - Zhodnocení účinnosti trvalé úlevy při onemocnění osteoartrózou s pomocí Pycnogenolu

Feb 9, 2018 Nutraday Doplňky stravy a nutraceutika

Zhodnocení účinnosti trvalé úlevy při onemocnění osteoartrózou s pomocí patentovaného výtažku z borové kůry, pycnogenolu

Abstrakt

Tento přehled shrnuje účinky standardizovaného extraktu kůry francouzské přímořské borovice (Pycnogenol®) u mírné osteoartritidy (OA), stupeň 1 a 2. Extrakt vykazuje antioxidační, protizánětlivé a chondroprotektivní účinky in vitro a in vivo. Jeho fenolové kyseliny, stejně jako katechin a taxifolin se rychle vstřebávají. Aktivní metabolity, které produkuje střevní mikroflóra v intestinálním traktu z oligomerních prokyanidinů, se v krvi objevují 6 hodin po požití a zůstávají po dobu nejméně 14 hodin a poskytují dlouhotrvající tok protizánětlivých látek pro úlevu od symptomů OA. Tyto složky Pycnogenolu jsou detekovány v séru, krvinkách a synoviální tekutině pacientů s OA.

Výsledná inhibice proteáz ničících chrupavky a cyklooxygenáz, které produkují bolest, tvoří základní prostředek pro úlevu od bolesti, zlepšení tuhosti, zvýšení pohyblivosti a blahobytu, jak bylo ukázáno ve třech klinických studiích s výtažkem z borové kůry užívaným jako doplňek stravy.

Snížení užívání nesteroidních protizánětlivých léků, pomocí výtažku z borové kůry redukovalo žaludeční komplikace a hospitalizaci pacientů s OA. Vzhledem k jeho příznivému profilu bezpečnosti a trvalému protizánětlivému účinku představuje Pycnogenol skvělou možnost jako doplněk pro pacienty s OA.

Úvod

Osteoartritida (OA) je převážně onemocnění starších osob, které postihují především kolena a kyčle. Vzhledem k tomu, že OA postupuje s věkem, celosvětově prodloužující se délka života vede k obrovské zátěži zdravotní péče v mnoha zemích.

Příznaky OA, jako je snížená pohyblivost kloubů a bolest, mohou být dočasně sníženy ztrátou hmotnosti, cvičením a fyzioterapií. Vysoká prevalence synovitidy u osteoartrózy významně přispívá k rozvoji zánětu a bolesti. Některé přístupy se pokouší doplnit poškozenou chrupavku jejími složkami jako je chondroitin, kyselina hyaluronová a glukosaminy. Nejrozšířenější symptomatická léčba OA je orální nebo lokální aplikace steroidních nebo nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID) k snižování chronického lokálního zánětu a bolesti.

Dlouhodobé užívání perorálních nesteroidních protizánětlivých léčivých přípravků však může vést k závažným nežádoucím účinkům, jelikož existuje pětinásobné zvýšené riziko peptických vředů a poškození horní části trávicího traktu, jako je krvácení až po perforaci střevního traktu. Nesteroidní protizánětlivé léky jsou navíc spojené s nežádoucími účinky na ledviny , vysoké dávky mohou způsobit selhání ledvin nebo jater. Obzvlášť trojitá terapie pomocí NSAID a ACE inhibitorů nebo blokátorů angiotenzinového receptoru s diuretiky znamená ohrožení akutním poškozením ledvin. Proto je potřeba nahradit nebo snížit užívání NSAID bezpečným doplňkem stravy se standardizovaným rostlinným extraktem. Používání NSAID po delší dobu může také zvyšovat krevní tlak.

Složení

Pycnogenol, standardizovaný extrakt z kůry francouzské borovice (Pinus pinaster nebo Pinus maritima), se skládá z koncentrovaných polyfenolů. Hlavními složkami obsahujícími 60-75% oligomerů jsou prokyanidiny a taxifolin, katechiny a fenolové kyseliny.

Extrakt patentovaný a celosvětově distribuovaný společností Horphag Research (UK) Ltd odpovídá standardu US Pharmacopeia (USP 39).

Trvalé protizánětlivé působení

V ideálním případě by perzistentní zánět vyvolávající trvalou bolest neměl být ošetřen nárazově použitím prostředků zabraňujících bolesti, ale přípravkem poskytujícím trvalý protizánětlivý účinek. Za tímto účelem farmaceutický průmysl vyvíjí prostředky s nepřetržitým uvolňováním NSAID (nesteroidní protizánětlivé léky jako aspirin, ibalgin a další). Bohužel, trvalé uvolňování NSAID produkuje nejen dlouhodobější úlevu od bolesti, ale také trvalé podráždění gastrointestinálního traktu.

Farmakokinetika - mechanismus působení

Pycnogenol napodobuje formulaci s prodlouženým uvolňováním ne uvolněním aktivních složek z nosiče, ale svou přirozenou kombinací krátkodobých a dlouhodobě působících protizánětlivých látek. Některé složky Pycnogenolu, jako je katechin, kyselina ferulová a kyselina kafeiová, se v plazmě objeví rychle již po 30 minutách, s vrcholovými koncentracemi mezi 1 a 4 hod., Taxifolin se objeví později v plazmě s maximem 8 h.

Dokonce i po 14 hodinách se katechin, taxifolin a kyselina ferulová vyskytují v plazmě. Kyselina ferulová může být nalezena v moči až do 25 hodin po požití. Aktivní metabolit M1, valerolakton, se objeví v plazmě nejdříve po 6 hodinách s vrcholovými koncentracemi po 10 hodinách. Koncentrace M1 jsou stále přítomny po 14 h.

Tento farmakokinetický profil M1 je v souladu s bakteriální metabolizací hlavních složek Pycnogenolu, oligomerních prokyanidinů. Oligomery sestávají z katechinových a epikatechinových jednotek, které tvoří řetězce.

Protože Pycnogenol se skládá mezi 65% a 75% oligomerních prokyanidinů může docházet k tvorbě aktivního metabolitu M1 a M2 po dobu několika hodin díky postupnému oddělení monomerních jednotek aktivitou střevních bakterií. Tato sekundární metabolizace dále produkuje prodloužený průtok protizánětlivých látek mimo protizánětlivých fenolických složek Pycnogenolu.

Vzhledem k tomu, že všechny tyto složky Pycnogenolu a jeho metabolitů vykazují protizánětlivé účinky, postupný nástup různých účinných látek poskytuje dlouhodobou úlevu od bolesti, takže pacienti pocíťují méně bolesti i v noci. Dlouhodobé působení přípravku Pycnogenol proto není založeno na trvalém uvolňování z nosiče, ale v postupném nástupu účinků jeho různých protizánětlivých složek a metabolitů v krevním oběhu.

Protizánětlivá aktivita

Složky Pycnogenolu působí ve shodě, protože všechny jeho fenolické sloučeniny jsou vychytávači volných radikálů a vykazují řadu protizánětlivých účinků, jak je zdokumentováno pro kyselinu ferulovou, kyselinu kávovou, katechin a taxifolin.

Metabolity, tvořené kruhovým štěpením katechinových jednotek mikrobiální aktivitou, mají také pozoruhodnou protizánětlivou aktivitu. Prokyanidinový metabolit M1 vykazoval in vitro 100% vyšší aktivitu než hydrokortizon. Tyto počáteční in vitro účinky byly prokázány v ex vivo experimentech.

 

Plasma získaná od dobrovolníků následně po konzumaci Pycnogenolu, inhibovala aktivitu cyklooxygenáz 1 a 2, stejně jako aktivaci zánětového "hlavního spínače" jaderného faktoru kappa B (NFκB).

Lidské farmakokinetické studie ukázaly, že metabolit M1 je obohacen v červených krvinkách aktivním transportním mechanismem, takže protizánětlivá aktivita krve je s největší pravděpodobností 30krát vyšší než kolik je měřeno v plazmě.

Aktivní metabolit M1, kyselina ferulová a kyselina kávová jsou navíc přítomny v synoviální tekutině, a tak působí přímo na zdroj zánětu v případě synovitidy.

Ochrana kloubní chrupavky

Progrese OA je spojena s blokací syntézy proteoglykanových složek a kolagenu typu 2 zánětlivými cytokiny a nádorovým nekrotickým faktorem alfa (TNF-α).

Kromě toho jsou uvolňovány také proteolytické enzymy degradující chrupavky, jako jsou matrixové metaloproteinázy (MMP), jako MMP-1, MMP-2 a MMP-13.

Metabolit M1 tvořený z prokyanidinů Pycnogenolu inhiboval in vitro aktivitu MMP-1, MMP-2 a MMP-9 a blokoval uvolňování MMP-9 z aktivovaných monocytů.

Tyto chondroprotektivní účinky byly potvrzeny v experimentech ex vivo. Plasma, která byla odebrána od dobrovolníků po podání Pycnogenolu, inhibuje uvolňování NFκB a MMP-9 z aktivovaných monocytů. Inhibice hlavního spínače zánětu NFκB působícím společně se zánětlivými cytokiny významně snižuje zánětlivý proces spojený s OA.

Analýza synoviální tekutiny u pacientů s OA odhalila přítomnost kyseliny ferulové, kyseliny kofeinové, taxifolinu, katechinu a metabolitu M1 v séru, krvinkách a synoviální tekutině.

Protizánětlivé látky ferulová kyselina, kyselina kávová a aktivní metabolit M1 byly více zastoupeny v synoviální tekutině v porovnání k séru.

To znamená, že chondroprotektivní a protizánětlivý účinek probíhá lokálně v synovii. Chondroprotektivní účinek Pycnogenolu může být prokázán u pacientů se závažným OA (Jessberger et al., Nepublikováno).

 

Chondrocyty, izolované z chrupavky po operaci, vykazují významně méně enzymů ničících chrupavky, jako jsou matrixové metaloproteázy MMP-3 a MMP-13, stejně jako zánětlivý IL-1 β. V séru byly významně sníženy hladiny enzymů aggrecanáz, které rozkládají aggrecan buňky chrupavky.

Snížená prozánětlivá aktivita u OA s Pycnogenolem se odráží v poklesu hladin C-reaktivních proteinů u pacientů s OA o 70%, přičemž plazmatické volné radikály byly současně více zachytávány o 30%.

Spolupráce různých protizánětlivých účinků Pycnogenolu v plazmě a synoviální tekutině vede ke snížení bolesti a zvýšené mobilitě v níže uvedených klinických studiích.

Klinické studie účinnosti

Tři identicky navržené klinické studie zkoumající roli Pycnogenolu v léčbě OA byly dosud publikovány.

Všechny studie byly randomizované, dvojitě zaslepené a kontrolovány placebem. Pacienti středního věku (48-54 let) trpící mírnou OA, stupeň I nebo II, ověřený rentgenovým zářením, byli léčeni buď 3 x 50 mg Pycnogenol denně nebo placebem, přidaných ke stávající léčbě pomocí NSAID (nesteroidních protizánětlivých léků). Úspěšnost doplňovaného Pycnogenolu byl obejktizován během 3 měsíců dotazníkem pro OA ve Western Ontario McMasters University (WOMAC). Výsledky třech studií jsou shrnuty v tabulce 1.

Tabulka 1.

Přehled výsledků 3 klinických studií na zhodnocení účinků přípravku Pycnogenol na artritidu.

 

Belcaro et al.22

Cisar et al.24

Farid et al.23

 

N=156

N=100

N=35

% zlepšení

100mg/den

150mg/den

150mg/den

Bolest

−45%

−40%

−43%

Ztuhlost

−53%

−40%

−35%

Fyzická výkonnost

+56%

+22%

+52%

Celkové skóre

+50%

 

+49%

Zdroj <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5775113/table/T1/>

První studie v malém měřítku (n = 35) ukázala jasné snížení skóre bolesti, funkčnosti a celkového skóre WOMAC v závislosti na délce trvání léčby. Po 3 měsících byly pozorovány významné (P <.001) rozdíly oproti placebu. Symptomy byly sníženy o 43%, 35%, 52% a 49% u bolesti, ztuhlosti, fyzické funkce a celkového WOMAC skóre.

Ve druhé studii zahrnující 100 pacientů se skóre bolesti významně zlepšilo (P <.004) v průběhu času ve srovnání s výchozí hodnotou. V této studii byl pozorován nezanedbatelný placebo účinek u bolesti, denních skóre aktivity a celkových skóre WOMAC ve skupině s placebem, a ačkoli zlepšení vzhledem k výchozím hodnotám bylo významné, rozdíl ve skupině s placebem nedosáhl v žádném případě úrovně významnosti. Skóre pro tuhost se výrazně zlepšilo jak proti výchozímu stavu (P <.01), tak proti placebu (P <.05) po 2 a 3 měsících, zatímco placebo nemělo žádný účinek.

Do třetí studie bylo zařazeno celkem 156 pacientů. Skóre symptomů se významně snížilo: bolest o 45%, tuhost o 47%, fyzické funkce o 43% a celkové skóre WOMAC o 44%. Pokles u placeba nebyl významný. Podrobnější analýza výsledku WOMAC třetí studie odhalila významné snížení noční bolesti a bolesti během nočního stoupání po schodech (P <0,05), zvláště významné pro kvalitu života pacientů s OA.

Také u tuhosti kloubů během dne byly u placeba pozorovány pouze malé změny, zatímco Pycnogenol pozoruhodně zlepšil ztuhlost (P <.05).

Jako příklad zvýšené fyzické funkce se poukazuje na obtížný vzestup ze sedu: s Pycnogenolem se skóre jasně snížilo z počátečních hodnot 3,1 na 0,8, přičemž placebo skóre zůstalo téměř nezměněno (3,0 až 3,1).

Zlepšení OA bylo impozantně objektivizováno výkonem pacientů na běžeckém pásu. Pacienti ve skupině Pycnogenol mohou po 3 měsících zvětšit vzdálenost z 68 na 198 m, zatímco placebo rozšířilo pěší vzdálenosti od 65 m na 88 m.

Tyto pozitivní účinky související s úlevou od každodenní bolesti, ztuhlosti a fyzické funkce měly samozřejmě velký vliv na pohodu pacientů ve skupině Pycnogenol. Vzhledem k tomu, že negativní dopad OA na každodenní aktivity ustoupil, emoční stav pacientů se významně posunul (P <.05) z podráždění, frustrace, deprese a nespavosti na pocit pohody. Součet negativních emočních výsledků klesl z 31,4 na 11,5, zatímco placebo mělo relativně nezanedbatelný účinek (28,4 až 24,1). Kvalita života se tedy ve skupině Pycnogenol rozhodně zlepšila oproti výchozímu stavu i proti skupině s placebem.

Pacienti mohli při studii užívat své NSAID jako souběžnou léčbu v případě potřeby.

Použití NSAID bylo signifikantně sníženo ve všech třech studiích ve skupině Pycnogenol, na rozdíl od mírného zvýšení příjmu NSAID ve skupině s placebem.

Společně tyto klinické studie prokazují velmi významné zlepšení symptomů mírné OA při použití Pycnogenolu, a to navzdory sníženému příjmu NSAID. Ve třech studiích nebyly hlášeny žádné nežádoucí účinky Pycnogenolu. To je v souladu s profilem bezpečnosti Pycnogenolu.

Závěr

Pycnogenol působí jako formulace s prodlouženým uvolňováním pomocí kombinace rychle absorpčních fenolických sloučenin a pomalu metabolizovaných prokyanidinů. Konstituovaná ferulová kyselina a metabolit M1 jsou zvýšeny v synoviální tekutině a přispívají k místnímu protizánětlivému účinku.

Pycnogenol jako protizánětlivý a chondroprotektivní doplněk stravy poskytuje dlouhotrvající pozitivní účinky, jako je zvýšená fyzická mobilita a úleva od bolesti u pacientů s mírnou OA. Použití nesteroidních protizánětlivých léků by mohlo být za jeho přispění výrazně sníženo, a s tím také sníženy nežádoucí účinky NSAID.

Zdroj : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5775113/

Souvisejici pro mobile

2004 CZK 1399 CZK

view all


View Archives