MSM - Přehled účinků, dávkování, zdroje a bezpečnost

Feb 6, 2018 Doplňky stravy a nutraceutika

Co je MSM?

MSM je methylsulfonylmethan, také známý jako dimethylsulfon (DMSO2) a methylsulfon, je oxidovaná forma dimethylsulfoxidu, organická sloučenina síry z lignanu. 
Je to organická sloučenina obsahující síru, která se nachází v potravinách včetně ovoce, zeleniny, zrnech, mléku a dalších. 
 

MSM je zdrojem síry, která je důležitou složkou bílkovin, kolagenu, keratinu, hormonů a enzymů. Je důležitá například u  imunitních funkcí, snížení zánětu a regeneraci tělesných tkání.

MSM poskytuje biologicky aktivní síru, která je čtvrtým nejvíce hojným minerálem v těle a je potřeba pro mnoho klíčových tělesných funkcí každý den.
MSM je ve vodě rozpustný prášek s obsahem síry ve výši asi 34% hmotnosti.
 

Dávkování

Studie ukazují, že 1-3 gramy denně rozdělené ve 2 až 3 dávkách se zdají být bezpečné a dobře tolerované.

Doplňování MSM má tendenci být užíváno až na 3000 mg denně, což se zdá být účinné při snižování příznaků osteoartrózy a poskytnutí určité antioxidační ochrany tělu. Není jasné, zda-li jsou vyšší dávky než 3 000 mg více účinné, proto je dobré zůstat spíše konzervativní u dávky cca 3 g MSM denně.

Methylsulfonylmethan je dobrým prostředkem, jak odstranit nedostatek síry v těle, s vedlejšími benefity jako zlepšením syntézy kolagenu a zlepšení antioxidačních enzymů (glutathion).

Teoreticky je možné tuto dávku dosáhnout ze stravy bohaté na bílkoviny (prostřednictvím příjmu cysteinu a methioninu).

Zdroje MSM

Zdroje MSM zahrnují :
 
• Mléčné výrobky v koncentraci cca 0,6-0,8 % na ml
• kuře (játra a pojivová tkáň)
• Vojtěška
• Červená Řepa 
• Zelí
• kukuřice 
• Rajčata
• Čaj
• pivo 
• Káva
 
Methylsulfonylmethan (MSM) se přirozeně vyskytuje v mnoha různých potravinářských výrobcích, ačkoli množství v těchto potravinách je mnohem nižší než u doplňků stravy a většina potřebného MSM tak bude pravděpodobně syntetizována spíše z příjmaných proteinů, hlavně cysteinu a methioninu.

Síra bývá v těle uložena v nejvyšších koncentracích v játrech, srdci, ledvinách, slezině, varlatech, mozku, očích, kůži a kostích.

MSM byl také detekován v možkomíšním moku, v nervové tkáni a studie na potkanech zjistily, že MSM snadno prochází hematoencefalickou bariérou.

Zdroj síry

Síra je součástí chrupavky a její poskytování osobám se špatným příjmem síry v potravě má ochranný účinek na chrupavku jako nezávislý prediktor zdraví kloubů.

Poskytování sýry se jeví jako hlavní bioaktivní činidlo MSM a tyto přínosy tak mohou být teoreticky napodobeny jinými sloučeninami obsahujícími síru, jako jsou aminokyseliny obsahující síru cystein a methionin, glukosamin sulfát, či N-acetylcystein, popř. česnek a cibule(v menším množství).

Svalová bolestivost

Výzkum naznačuje, že MSM se může chovat jako přirozené analgetikum, které pomáhá předcházet a léčit svalové bolesti, otoky a současně zlepšuje pohyb a mobilitu. Bylo zjištěno, že pomáhá obnově svalů po cvičení, úrazech a po operacích - a zdá se, že je obzvláště přínosné při použití ve spojení s jinými protizánětlivými prostředky.

MSM také obnovuje pružnost a propustnost buněčných stěn ve svalech, což znamená, že živiny mohou procházet tkáněmi snadněji, usnadňují opravy a odstraňují kyselinu mléčnou. Výsledkem je kratší doba potřebná k regeneraci a snížený tlak, bolestivost a křeče.

3.000 mg MSM denně po dobu 30 dnů u mírně aktivních mužů je schopno snížit svalovou bolestivost o  1,5 bodu na 5 bodové stupnici Likert, měřeno 48 hodin po cvičení, přičemž 1,500 mg je méně účinné (0,5 bodu). Tato studie nezaznamenala žádné změny v objemu práce nebo únavě a může souviset s prokázanou antioxidační kapacitou MSM (50 mg / kg v této studii), která snižuje markery poškození svalů a peroxidace lipidů.

Osteoartróza

Zkoumaný přínos MSM u osteoartrózy spočívá v tom, že pomáhá snížit zánět kloubů, zlepšuje pružnost a obnovuje produkci kolagenu. Výzkumy ukazují, že mnoho pacientů s artritidou, bolestem kloubů, ztuhlostí, problémy s kolenem a zády a omezeným pohybem vykazuje snížení příznaků a zlepšení kvality života při užívání doplňku MSM.

MSM jako dobrý zdroj síry je přínosný, jelikož síra musí být přítomna, aby buňky uvolňovaly mnoho vedlejších produktů a nadbytečných tekutin, které se mohou hromadit a způsobit otoky.

Ve studiích bývá používáno 4 až 6 g MSM, což odpovídá asi 60 mg na kg tělesné váhy. I mnohem vyšší dávky bývají bezpečné, ačkoliv extra vysoké dávky 6g na kg tělesné váhy vykazují toxicitu.

Ve dvou studiích hodnotících interakci MSM a osteoartrózy, přičemž jedna studie používala 1500 mg MSM buď samostatně nebo s 1500 glukosaminu denně po dobu 12 týdnů bylo hlášeno snížení bolesti ve všech léčebných skupinách oproti placebu, bez významných rozdílů mezi MSM a glukosainem. 

Další studie s použitím dávky 2g MSM po dobu dvou týdnů, po níž následovalo období s dávkou 6 g po dobu 10 týdnů potvrdila účinky na snížení bolestivosti spojené s MSM. 

V přehledu studií bylo zjištěno, že přínos u vysokých dávek MSM je nižší než u farmakologického produktu celecoxib, a že MSM vykazuje stejnou variabilitu a velikost účinku jako glukosamin sulfát.

MSM in vitro vykazuje obecné cytotoxické účinky na rakovinné buňky včetně gastrointestinálních buněk, buněk prsu a melanomu. MSM má protinádorové účinky v buňkách rakoviny prsu způsobem závislým na koncentraci a to pomocí regulace STAT3 s snížením vazby na místa promotoru VEGF. 

Trávicí soustava a MSM

MSM může pomoci obnovit výstelku trávicího traktu a snížit zánětlivé a alergické reakce na určité potraviny.

Příjem MSM u potkanů ​​s kolitidou po dobu čtyř dnů byl schopen zvýšit antioxidační parametry (enzymy a biomarker peroxidace lipidů MDA) a bylo zjištěno, že redukuje hladiny TNF-a a IL-1β (zánětlivé cytokiny) v porovnání s kontrolou, přičemž první byl zcela normalizován a druhý směroval ke zlepšení. Tyto výsledky naznačily, že by MSM mohl mít úlohu při léčbě zánětlivých onemocnění střev, ale je potřeba replikace těchto studií u lidí.

MSM a kůže

Ačkoli to nebylo zatím ve studiích prokázáno, lidé často používají MSM pro udržení zdravé pokožky, jelikož se zdá, že MSM potažmo síra pomáhá předcházet vráskám, formování jizev, tmavým skvrnám a poškození slunečním zářením. MSM je nezbytný pro produkci kolagenu a keratinu a kolagen pomáhá udržet pokožku v dobré kondici. 

Studie u myší se systémovým lupus erythematodesem (SLE) ukázala, že MSM má ochranný účinek před a po nástupu onemocnění. Myši na dietě s MSM vykazovaly nižší úmrtí a poškození jater. Je však potřeba replikace studie na lidech pro posouzení účinků.

MSM a vlasy

Bylo prokázáno, že MSM pomáhá zvyšovat hladinu kolagenu a keratinu, což jsou živiny, které jsou potřeba k vytvoření nových vlasových pramenů a také silným nehtům a kožním buňkám.

Studie na potkanech zjistila, že methylsulfonylmethan (MSM) může pomoci při léčbě vypadávání vlasů (alopecie).

MSM může zmírnit alergie

Alergické příznaky stejně jako příznaky dolních cest dýchacích (kašel, dušnost) byly mírně sníženy u osob se sezonní alergickou rýmou po podání 2600 mg doplňku MSM po dobu jednoho měsíce.

Předpokládá se, že MSM zmírňuje alergie prostřednictvím svých protizánětlivých a antioxidačních účinků a váže se na sliznici, čímž blokuje kontakt s hostitelem a alergenem.

MSM může snížit chrápání

Studie zahrnující 35 pacientů trpících chronickým chrápáním ukázala, že roztok MSM podávaný do každé nosní dírky 15 minut před spánkem poskytl významné snížení symptomů u 80% jedinců po 1 až 4 dnech užívání.

Další účinky

MSM potencuje účinek jiných antioxidantů, jako jsou vitamíny C, vitamín E, koenzym Q10 a selen.
MSM dále pomáhá snížit prozánětlivé cytokiny a prostaglandiny.

Bezpečnost MSM

Nežádoucí účinky MSM zaznamenané v klinických studiích byly omezeny na gastrointestinální poruchy, alergie a kožní vyrážky, které se nezdají být klinicky relevantní v normálním dávkách příjmaných doplňky stravy v řádu několika gramů./p>  

view all


View Archives