Related produkty

493 CZK

EGCG (Zelený čaj extrakt) - Katechiny zeleného čaje a jejich epigenetické působení. Účinky, Dávkování, Synergie.

Oct 26, 2017 Nutraday Doplňky stravy a nutraceutika

Katechiny (třída polyfenolů) jsou čtyři molekuly přítomné v zeleném čaji a dalších zdrojích, z nichž nejsilnější je EGCG.

Přínosy katechinů ze zeleného čaje při oxidaci lipidů a souvisejících cestách spalování tuků jsou závislé na dávce a významné účinky u lidí jsou zaznamenány pouze při vysokých dávkách, jako je 400-500 mg ekvivalentu EGCG denně.

Vzhledem k relativně nízké biologické dostupnosti katechinů ze zeleného čaje, je vhodné zelený čaj kombinovat s quercetinem a rybím olejem, jelikož dosahují mnohem lepší vstřebatelnosti.

 

 

Složení a vstřebatelnost

 

Asi 30% hmotnosti listů zeleného čaje jsou buď flavonoly nebo flavanoly, z nichž druhá skupina sestává většinou ze sloučenin nazývaných katechiny. Tyto katechiny jsou rozděleny do čtyř hlavních klasifikací: epigallocatechin-3-galát (EGCG), epi-galaktochin (EGC), epikatechin galát (EKG) a epikatechin (EC). I když všechny katechiny sdílejí podobné vlastnosti, zdá se, že EGCG je pro mnohé z nich nejúčinnější. Tyto čtyři katechiny jsou hlavními katechiny, i když mohou být přítomny některé další izomery nebo konjugáty.

 

Společné zdroje katechinů ze zeleného čaje zahrnují:

• Čaj z listů Camellia Sinensis, používá se k přípravě bílých, zelených, oolongských a černých čajů.

• Chungtaejeon (korejský fermentovaný čaj), který má menší množství katechinů, ale vyšší antioxidační potenciál

 

 

Kombinace katechinů ze zeleného čaje a L-theaninu byla zkoumána kvůli své schopnosti zlepšit paměť. V jedné studii kombinace vykazovala účinnost, především ve zvyšování rychlosti rozpoznávání, čtení slov a selektivní pozornosti.

 

Biologická dostupnost katechinů ze zeleného čaje je nízká, pouze cca 1,7% u lidí. Je to částečně způsobeno fyzickou strukturou katechinů a také absorbcí pomocí pasivní difuze spíše než přes transportér. Absorpce katechinu se zlepšuje při prázdném žaludku.

 

 

Kognitivní výkony

 

Vzhledem k tomu, že je EGCG schopen snadno překonat krevní mozkovou bariéru a při dávce 300 mg zvýšit mozkovou aktivitu až 2 hodiny po požití, byla zkoumána biologická relevance pro kognitivní funkce a bylo pozorováno zlepšení prostorové paměti. Jedním z možných mechanismů může být inhibice acetylcholinesterázy. Zelený čaj tedy může být přínosem pro kognitivní výkon.

 

 

Ateroskleróza

Bylo zjištěno, že katechiny ze zeleného čaje zvyšují přítomnost katechinů v krvi a celkový antioxidační potenciál krve, což vede ke snížení oxidace LDL, což je jedním z faktorů aterosklerózy.

 

Krevní průtok

Při užívání zeleného čaje byla hlášeno zvýšení vazodilatace zprostředkované cévní stěnou. Při průměrné dávce 500 ml denně byl arteriální průměr zvýšený o 40% ve srovnání s kontrolními skupinami. Možným mechanismem účinku může být schopnost katechinů ze zeleného čaje zvyšovat biologickou dostupnost oxidu dusnatého (NO) a zvýšením produkce oxidu dusnatého.

Cholesterol

Katechiny zeleného čaje jsou silnými inhibitory enzymu Squalene epoxidázy, enzymu, který mění skvalen na cholesterol.

 

 

Obezita a tuk

 

Zelený čaj, prostřednictvím své složky EGCG je schopen částečně inhibovat enzym syntézy mastných kyselin. Jedná se o enzym odpovědný za novou lipogenezi.

 

Při pohledu na dlouhodobé studie a ztrátu tuku jako celku (spíše než oxidace tuku, což je míra ztráty), katechiny zeleného čaje jsou spojeny s úbytkem hmotnosti o hmotnosti 1,2 kg za 90 dní při dávce 886 mg denně. Při párování s cvičením jsou katechiny zeleného čaje spojeny se ztrátou 2,2 kg tělesné hmotnosti u obézních pacientů.

 

Nedávná metaanalýza zjistila, že každý šálek (200 ml) zeleného čaje (253 mg katechinů, 30 mg kofeinu) může způsobit spálení 5,7 g tělesného tuku.

 

Při podávání s jídlem umožňuje EGCG spotřebovávat větší podíl energie z tuku než ze sacharidů při konzumaci 300 mg EGCG. Pokud je v potravě vysoký obsah bílkovin, ztrácí zelený čaj účinnost při spalování tuků, protože je k dispozici méně karbohydrátů.

 

 

Přirozené zabijácké buňky (NK)

Přírozené zabijácké buňky (NK) jsou imunitní buňky, která kromě prevence nemoci hrají roli při zabíjení rakovinných buněk. Při zkoumání na myších bylo zaznamenáno, že podávání EGCG zvyšuje fagocytózu NK buněk.

 

Antioxidanty

 

Příjem katechinů ze zeleného čaje dokáže přechodně zvýšit systémovou antioxidační kapacitu s účinkem trvající až 6 hodin. Nárůst systémového antioxidačního potenciálu je korelován s kyselinou močovou, která je hlavním endogenním antioxidantem.

Ochrana DNA

Snížení poškození DNA bylo pozorováno u hlodavců v případech vysoké oxidace, způsobené krmením stravou s vysokým obsahem tuku a u diabetu.

 

 

Protirakovinové působení

Katechiny zeleného čaje mohou ovlivňovat metabolismus rakoviny mnoha způsoby a to například inhibicí telomerázy, inhibicí topoizomeráz, inhibice tNOX, selektivní inhibice enzymů COX2 bez ovlivnění COX1, indukcí buněčné apoptózy a regulací proteinů BCL-2 a snížení hladin VEGF.

 

 

Akné

Zelený čaj pomáhá s akné nejen kvůli svým protizánětlivým účinkům, ale také tím, že se podílí na snížení tvorby kožního mazu a množení bakterií, které jsou známé jako Propionibacterium acnes. akné. V buňkách kožního mazu je EGCG schopen snížit akumulaci lipidů o 55%¨a zdá se, že EGCG má příznivý vliv na hlavní faktory, které pomáhají při akné pomocí několika mechanismů.

 

 

EGCG a Rybí olej

Rybí olej v dávce 8 mg / kg tělesné hmotnosti u potkanů ​​zvyšuje biologickou dostupnost zeleného čaje. Navíc byl rybí tuk v této dávce synergický s katechinem ze zeleného čaje, a to jak u 12,5 mg / kg tělesné hmotnosti, tak u 62,5 mg / kg tělesné hmotnosti při snižování tvorby beta-amyloidní pigmentace u zvířecího modelu. Došlo také k dalším zlepšením v ukazatelích tuků (lipidy, cholesterol), metabolismus glukózy a adiponektin.

 

 

EGCG a Quercetin

Studie naznačují, že kvercetin zvyšuje biologickou dostupnost polyfenolů zeleného čaje (katechinů) a zvýšuje antiproliferační účinek katechinů v prostatických buňkách synergickým způsobem.

 

EGCG a Curcumin

Curcumin také vykazuje synergii s katechiny ze zeleného čaje v nádorových buňkách tlustého střeva. Epikatechin (EC), jeden ze čtyř katechinů ze zeleného čaje, také může zvýšit účinky kurkuminu v rakovinových buňkách tím, že umožní kurkuminu zvýšít čas strávený v buňce.

 

EGCG a vitamín C

Kyselina askorbová, také známá jako vitamin C, vykazuje synergii s EGCG při potlačení proliferace adenokarcinomu.

 

 

Bezpečnost a nežádoucí účinky

Ve studiích s doplňkovými formami extraktu ze zeleného čaje vyšly opakovaně jako bezpečné při spotřebě 800 mg denně. Jedna studie zjistila, že 1200 mg EGCG v jedné dávce bylo dobře tolerováno, ale bylo spojeno s výrazně větší nevolností než jiné dávkové skupiny 800 mg a 400 mg. Jednotlivé dávky EGCG lze tolerovat až na 1600 mg.

 

Při rozumných dávkách tedy nemá EGCG kromě možné nevolnosti žádné vážnější vedlejší účinky. U extrémně vysokých dávek testovaných na zvířatech (více než 500 mg / kg) měly však katechiny za následek toxicitu závislou na dávce spojenou s zvracením a průjmem, což vedlo až k úmrtí. Nadměrné vysoké dávky katechinů ze zeleného čaje (většinou EGCG) tedy vykazují toxicitu, většinou ve střevech, žaludku a játrech, přičemž nadměrné hladiny v krvi by mohly poškodit i ledviny, proto je vhodné držet se bezpečně tolerovaných hodnot příjmu EGCG. 

 

Souvisejici pro mobile

493 CZK

view all


View Archives