Related produkty

493 CZK

EGCG pomáhá proti makulární degeneraci, diabetické neuropatii a neovaskularizaci rohovky

Mar 7, 2018 Studie

Epigallokcatechin-3-galát (EGCG) inhibuje oční neovaskularizaci a vaskulární permeabilitu v lidských očních buňkách, prostřednictvím potlačení aktivace MMP-9 a VEGF

Epigallokcatechin-3-galát (EGCG) je hlavní polyfenolová složka zeleného čaje (listy Camellia sinensis). EGCG je známý pro své antioxidační, protizánětlivé, antivirové a antikarcinogenní vlastnosti. Vědci nedávno identifikovali EGCG jako nový inhibitor oční angiogeneze a její vaskulární propustnost, které souvisí s častým onemocněním makulární degenerace. 

Matrixové metaloproteinázy (MMP) a vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF) hrají klíčovou roli v procesech remodelace extracelulární matrice (ECM) a mikrovaskulární permeabilitě během angiogeneze. 

Vědci ve studii zkoumali inhibiční účinky EGCG na oční neovaskularizaci a vaskulární permeabilitu s použitím buněk orientovaných na sítnici a zvířecích modelů s indukovaným zvýšením exprese VEGF.

Ze studií s použitím buněk sítnice a zvířecích modelů bylo zjištěno, že terapie pomocí EGCG významně snížila expresi MMP-9 mRNA a proteinu v přítomnosti toxinů a nádorového nekrotického faktoru alfa (TNF-α) v lidských retinálních pigmentových epitelových buňkách

EGCG také účinně chrání buňky oční sítnice před buněčnou smrtí a snižuje expresí klíčových angiogenních faktorů (MMP-9, VEGF, VEGF Receptor-2) inhibicí generování reaktivních druhů kyslíku (ROS). 

EGCG významně inhibuje proliferaci, vaskulární propustnost a tvorbu tubulů v lidských sítnicových mikrovaskulárních endotelových buňkách indukovaných VEGF. Navíc EGCG významně snížilo vaskulární únik a propustnost způsobenou oslabením krevní-retinální bariéry u zvířecích modelů s indukovanou expresí VEGF. 

Navíc EGCG také účinně omezila nadregulaci MMP-9 a adhezní molekuly endotelových buněk krevních destiček na neovaskularizaci rohovky (CNV).

Výzkumy naznačují, že MMP-9 a VEGF jsou klíčovými terapeutickými cíli EGCG pro léčbu a prevenci očních angiogenních onemocnění, jako je makulární degenerace související s věkem, diabetická retinopatie a neovaskularizace rohovky.

Odkaz na studii : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25123184

Souvisejici pro mobile

493 CZK

view all


View Archives