Related produkty

364 CZK 314 CZK

Co je Taurin? Přínosy, vedlejší účinky, dávkování a zdroje

Sep 20, 2017 Nutraday Doplňky stravy a nutraceutika

Co je Taurin?

Taurin je aminosulfonová kyselina, která se díky své struktuře někdy označuje jako beta-aminokyselina obsahující síru, i když technicky není aminokyselinou, kvůli strukturálním odlišnostem.

Tvoří více než 50% volných aminů v srdeční tkáni, ale v různých koncentracích se vyskytuje v celém tělním systému. Zvláště se vyskytuje v orgánech a ve varlatech, kde je široce přítomný.

Je ve vodě rozpustný a lze ho nalézt v potravinách, v nejvyšších koncentracích je obsaženo v mase, a je zdravým pomocníkem pro srdce a krevní oběh, kde může vykazovat širokou škálu přínosů pro zdraví.

Samotné tepelné zpracování příliš taurinu nevadí, ale jelikož je rozpustný ve vodě, vaření potraviny bohaté na taurin ve vodě a následné slití vody, způsobuje vysoké ztráty této sloučeniny.

Dávkování

Dávky mezi 500 mg až 2 000 mg se ukazují býti účinné, i když horní hranice pro toxicitu je umístěna na mnohem vyšší úrovni a vysoké dávky jsou dobře tolerovány.

Horní hranice, po kterou by se ani při dlouhodobém užívání během života neměli vyskytnout žádné vedlejší účinky, bylo stanoveno na 3 g Taurinu denně.

Jaké jsou zdroje Taurinu ?

Následující tabulka uvádí obsah taurinu v nejčastěji konzumovaných potravinách :


Potravina Množství Obsah taurinu
Mléko plnotučné
100 g 15 mg
Losos
100 g
310 mg
Tuňák červené maso
100 g
279 mg
Krůtí
100 g
300 mg
Kuřecí tmavé maso
100 g
169 mg
Hovězí syrové
100 g
43 mg


Působení taurinu

Taurin poskytuje většinu svých příznivých vlivů prostřednictvím jiných sloučenin v těle, ale vykazuje i některé své vlastní vlivy na buněčné úrovni.

Je také důkladně zkoumán jako antidiabetická sloučenina kvůli jeho působení na orgány těla, jež nejvíce trápí diabetiky (ledviny, oči, nervová soustava), stejně tak pro regulaci hladiny cukru v krvi a současně snižování některých forem inzulínové rezistence.

Důležitý je také pro kardiovaskulární ochranu a cévní stěny a také proti škodlivému zánětlivému působení břišního tuku u obezity.

Jeho přínosy také velmi ocení kuřáci, jelikož má taurin schopnost zvrátit mnohé negativní účinky kouře na cévní stěny.

Bývá také často používán pro snížování křečí způsobené spalovačema tuků, jako je kofein a podobné látky.

Taurin je organická kyselina, která působí jako stabilizátor lipidů / membrán v těle a může napomáhat různým částem antioxidačního systému pro obranu před negativnímy vlivy oxidace.


Mechanismy působení taurinu

Taurin působí jako činidlo chránící buňky tím, že reguluje propustnost a zdraví buněčných membrán a také vykazuje účinky podobné antioxidantů. Tím, že váže volné ionty železa a mědi (Fe2 +, Cu2 +) a oxidační proteiny v krvi, které by působily jako prooxidanty v situacích s vysokou hladinou glukózy v krvi pomáhá zejména diabetikům a při konzumaci potravin s vyšším glykemickým indexem. Taurin může také v průběhu času vykazovat účinky podobné antioxidantům tím, že zabraňuje prooxidačním účinkům spojeným s rezistencí na inzulín prostřednictvím jeho inzulínových senzibilizačních účinků.

Taurin v koncentraci 1 mM výrazně snižuje oxidační poškození v tkáních srdečního svalu při oxidativním stresu a může chránit před ischemickým poškozením v srdeční tkáni.


Taurin a Anti-aging

Spojení mezi taurinem a dlouhověkostí je tak silné, že japonští výzkumníci nazvali taurin jako "Rozhodující výživový faktor pro dlouhověkost Japonska".

Taurin podporuje kardiovaskulární zdraví, citlivost na inzulín, rovnováhu elektrolytů, sluchovou funkci a imunitní odpověď. Ve výzkumu na zvířatech je taurin chránil před srdečním selháním, což snížilo úmrtnost o téměř 80 %.

Jeho přínosy jsou tak široké a rozsáhlé, že vědci popisovali taurin jako "zázračnou molekulu".

Taurin se v těle vyskytuje v dostatečném množství při správné výživě a kondici. Některé diety, zejména vegetariánské nebo veganské diety, postrádají dostatečné množství taurinu. Některá onemocnění - včetně jater, ledvin nebo srdečního selhání, cukrovky a rakoviny - způsobují nedostatek taurinu. Také s přibývajícím věkem tělo ztrácí schopnost vyrábět optimální množství taurinu, což nutně snižuje vitalitu.

Kouření

Endoteliální dysfunkce byla pozorována u mnoha vaskulopatií včetně chronického kouření cigaret. Taurin, semiesenciální aminokyselina a vitamin C, přirozeně se vyskytující antioxidant, dříve prokázaly, že mají ochranné účinky na endotel při vystavení prozánětlivým vlivům.

Jedna studie u kuřáků se zhoršenou endoteliální funkcí, kterým byla podávána dávka 1500 mg taurinu v kapslích a 2g vitaminu C po dobu 2 týdnů, dokázala vrátit tyto parametry do normálních hladin a zlepšit průtok krve.

Tato pozorování naznačují, že suplementace taurinem má příznivý vliv na makrovaskulární endoteliální funkci a je zřejmé, že její vliv na změnu endoteliální funkce v dyslipidemických stavech je příznivý.

Kuřáci tedy mohou zvážit zvýšení příjmu ryb, které obsahují významné množství taurinu, aby se snížilo riziko onemocnění srdce a mrtvice. Je potřeba vybírat správné druhy ryb, jelikož některé v sobě akumulují škodlivé látky jako těžké kovy. Vhodným způsobem může být také doplňování Taurinu v kapslích v kvalitním doplňku stravy.

Správná funkce cév je klíčem k zabránění kornatění tepen. Cigaretový dým způsobuje změny v cévách, což způsobuje, že se chovají jako pevná trubka spíše než flexibilní trubice. Tato rigidita zabraňuje dilataci cév v reakci na zvýšený průtok krve, což vede k stavu nazývanému endoteliální dysfunkce, včasné známce aterosklerózy a primární příčiny infarktu a mrtvice.

Studie ukazují, že suplementace taurinu vede ke zvrácení většiny škod způsobených kouřením (tabákem), dokonce i když subjekty pokračovali v kouření během léčby. Jak zjistila studie z roku 2003, ke zlepšení poškození způsobené chronickým kouřením stačilo pouhých pět dní s dávkou 1,5 gramů taurinu. Vnitřní výstelka krevních cév a průměr krevních cév se ve studii vrátili do normálu.

Metabolizmus glukózy

Mnohé ze studií in vivo, které sledovali působení taurinu, byly prováděny v experimentálních situacách inzulínové rezistence indukované fruktózou.

Taurin vykazuje mnohé příznivé vlivy při léčbě inzulínové rezistence modifikací post-receptorových (intracelulárních) účinků inzulínové signalizace, stejně jako regenerací vnitřních antioxidantů, snížením peroxidace lipidů a zlepšením inzulínové rezistence. Taurin může také do jisté míry regulovat hladinu glukózy prostřednictvím zlepšeného akutního působení inzulínu.

Diabetes

Mimo výše zmiňované příznivé působení na metabolismus glukózy, zdraví očí, zdraví ledvin a endotelu (což jsou všechny systémy, které jsou potenciálně poškozené u diabetiků), má taurin další mechanismy, které vedou k tomu, že je velkým přínosem pro léčbu diabetu.

Snižování množství taurinů u diabetiků může přispět k mitochondriální dysfunkci a je pravděpodobné, že obnovení taurinu přispívá k normalizaci mitochondriálních funkcí, které se mohou spojit s inhibicí produkce ROS(reaktivních oxidačních činidel) z mitochondrií.

Výrazný potlačující účinek taurinu proti oxidativnímu stresu je spojen s různými cestami u diabetických stavů. Zaprvé reaktivita taurinu proti aldehydu může přispět ke snížení AGE (produkty pokročilé glykace) a modifikovaného LDL cholesterolu.

Snížená modifikace LDL zprostředkovává zvýšenou biologickou dostupnost NO. Má se za to, že taurin inhibuje produkci ROS prostřednictvím regulace mitochondrií., jelikož se taurin vyskytuje ve velmi vysokých koncentracích v mitochondriích. Metabolit taurinu obsahující modifikovaný uridin byl nedávno objeven v roli mitochondriální přenosové RNA (tRNA). Nedostatek taurinu může způsobit pokles taurinem modifikované tRNA a poškodí transportní kapacitu elektronů. Navíc byla popsána pufrovací vlastnost taurinu v mitochondriální matici.

Taurin může pomoci při bolestech kloubů vyvolaných diabetem, a to zmírněním glykace a fyziologických změn kolagenu, a to tím, že obětovává své aminokyseliny glykačním činidlům. Jedná se o stejný mechanismus účinku, který chrání sítnici před glykací.


Testosteron

Taurin je zkoumán pro jeho interakce s testosteronem kvůli tomu, že je nejvýznamnější volnou aminokyselinou lokalizovanou ve varlatech, kde může být biosyntetizován. Tato schopnost se stárnutím snižuje.

Taurin byl detekován v Leydigových buňkách, vaskulárních endotelových buňkách a dalších buňkách varlat. Ve varlatech působí taurin většinou jako antioxidační sloučenina a chrání varlata a lokalizované struktury před oxidačním stresem. To, zdá se, zabraňuje poklesu testosteronu z jiných látek, které mohou snižovat testosteron pomocí prooxidace, což bylo prokázáno např. u nikotinu, arsenu, kadmia a doxorubicinu.

Další stav, ve kterém taurin může zabránit oxidaci způsobující snížení testosteronu, je diabetes. Nadbytek glukózy a prooxidantů v krvi negativně ovlivňuje funkci varlat, čemuž bylo zabráňeno taurinem a testikulárními antioxidanty obecně.

Jedna studie na měření testikulárních antioxidačních enzymů také zjistila, že byly zvýšeny hladiny superoxid dismutázy (SOD) a glutathionu s vyšším účinkem u nejstarších potkanů. U mladých potkanů byla zaznamenáno pozoruhodné zvýšení sorbitol dehydrogenázy a obě skupiny zaznamenaly zvýšení hladin testikulárních oxidů dusíku (NO).

Příjem taurinu u matek také zjevně pozitivně ovlivňuje hladiny androgenů potomstva, měřeno hladinou sérového testosteronu, ve studii na krysách, kdy matka konzumovala 1% taurinu v pitné vodě.

Taurin má tedy obecné ochranné účinky na oxidanty indukované snížení hladiny testosteronu, který je spojen s taurinem vysoce koncentrovaným ve varlatech a působícím jako antioxidant.

Jedna studie u zdravých dvouměsíčních potkanů, kterým byl v pitné vodě podáván 0,5, 1% a 1,5% taurinu, zaznamenal po dobu 5 týdnů zvýšení sérového testosteronu (stejně jako FSH a LH), přičemž 1% diety byl nejvýznamnější a zvýšil testosteron v obou sérech A varlat od přibližně 50 ng / dL do 80 ng / dL, což je nárůst o 60%.

Tyto výsledky byly později replikovány s 1% Taurinem ve stravě dospělých a starších samců potkanů, u kterých byl v obou skupinách zaznamenán nárůst testosteronu a LH, ale významněji u starších krys.


Oči a zrak

Je známo, že taurin vytváří konjugáty s vitamínem A (retinolem) v oku, kde buď hraje roli při regeneraci rhodopsinu a fotoreceptorů nebo vazbou na trans-retinal (prooxidant produkován světelnou stimulací) a brání do určité míry jeho prooxidačním účinkům.

Taurin také vykazuje osmolytické vlastnosti na sítnici, které mohou mechanicky chránit vnější segmenty sítnice pomocí regulace hydratace a tlaku těchto organel.

Zdá se, že taurin má v očích zásadní roli u všech testovaných druhů savců, včetně primátů. Má se za to, že tyto mechanismy ochrany, které se projevují u taurinu, jsou buď způsobeny stimulačním účinkem na fotoreceptory a rhodopsin (pigment důležitý pro zrak), nebo prostřednictvím omezení působení prooxidačních stresorů v oku, které jsou důsledkem světelné stimulace.

Taurin může také pomoci chránit oči před jinými stresory, jako je zvýšená koncentrace glukózy v tkáních sítnice (důsledek diabetu, který může vést k diabetické retinopatii).


Ledviny

Stejně jako u srdce může suplementace taurinu chránit proti ischemickému / reperfuznímu poškození ledvin a chránit před oxidačním stresem indukovaným toxiny mimo obecný oxidativní stres způsobený metabolismem potravy.

Anémie

Taurin pomáhá při nedostatku železa u anemických pacientů.

Taurin může také zlepšit příznaky anémie, protože podporuje účinnou dopravu železa z krevního řečiště do tkání. To umožňuje, aby kyslík účinněji dosáhl do buněk tkání, kde je potřebný k výrobě energie.

Bývá také pacientům podáván krátce před operací. Je to proto, že může zabránit možným problémům vzniklým v důsledku chirurgického zákroku, jako je anémie způsobená nadměrnou ztrátou krve a poškozením ledvin v důsledku omezení tekutin po operaci.

Produkce kolagenu

Aminokyselina taurin je také účinným činidlem používaným k urychlení procesu hojení ran. Taurin byl schopen výrazně urychlit dobu zotavení ran a zlepšil kůži kolem rány.

Předpokládá se, že tyto hojivé vlastnosti jsou z velké části způsobeny schopností zvýšit produkci kolagenních svazků proteinových vláken, které tvoří spojivové tkáně pokožky.


Cholesterol

Taurin může snižovat hladinu cholesterolu tím, že zlepšuje funkci žlučníku, což může pomoct eliminaci cholesterolu přes žluč. Výsledky studie provedené japonskými výzkumníky prokázaly tuto roli taurinu na snížení hladiny cholesterolu v játrech a krvi v léčené skupině.

Obezita

Jedním ze způsobů, jak může taurin zlepšit celkové zdraví, je boj s obezitou. Obezita působí na každou oblast těla, zejména kvůli zánětlivým vlivům z buňek břišního tuku.

Studie u člověka ukazují, že 3 gramy taurinu denně po dobu 7 týdnů taurinu výrazně snížily tělesnou hmotnost u skupiny nadváhy nebo obézních (ale zatím ne diabetických) dospělých. U subjektů došlo k významnému poklesu jejich sérových triglyceridů a tzv. "aterogenního indexu", který ukazuje poměr složek cholesterolu, a který předpovídá riziko aterosklerózy.

Různé studie na zvířatech podporují schopnost taurinu působit proti obezitě a na snižování lipidů, a to jak samotnému, tak v kombinaci s jinými přírodními produkty.Tyto studie zdůrazňují schopnost taurinu zlepšit glukózovou toleranci u obézních zvířat, což je důležitý přínos vzhledem k počtu lidí s nadváhou.

Výzkum na zvířatech dále odhaluje velmi nebezpečný příznak, že samotná obezita způsobuje pokles plazmových hladin taurinu, což v začarovaném cyklu dále podporuje obezitu.

Pozorovaný pokles hladin taurinu byl pozorován u myších modelů jak genetické obezity, tak diety vyvolané obezitou. Naštěstí ve stejné studii dodatečná suplementace taurinem přerušila tento cyklus, což umožnilo zabránit obezitě a jejím následkům.

Srdce a kardiovaskulární systém

Taurin hraje důležitou roli v mnoha aspektech kardiovaskulárního systému. Tato aminokyselina pomáhá transportovat klíčové živiny, jako je draslík, hořčík a vápník dovnitř buněk srdce a ven z buněk, čímž zlepšuje jeho fungování.

Nízké hladiny taurinu byly zjištěny u pacientů, kteří trpěli infarktem. V Japonsku se diskutuje o použití taurinu pro pacienty trpící ischemickou chorobou srdeční. Větší denní dávky taurinu zlepšily srdeční funkci u pacientů trpících různými chronickými onemocněními srdce, jako je arytmie, městnavé srdeční selhání a srdeční záchvaty.

Plíce

Taurin může také chránit plíce před stresem vyvolaným oxidanty (jak tomu je u kouření) tím, že poskytuje své amino skupiny a produkuje N-chlorotaurin reakcí s kyselinou chlorovodíkovou v žaludku.

V experimentech na potkanech bylo prokázáno, že taurin že chrání proti poškození plic vyvolané různými oxidačními činidly, jako je ozon, oxid dusičitý, amiodaron a paraquat a proti poškozením plic indukovaným bleomycinem.


Játra

Taurin také pomáhá udržovat zdraví dalšího důležitého orgánu, jater. Pomáhá jaterním buňkám efektivněji pracovat a posiluje schopnost jater eliminovat škodlivé toxiny z těla. Z tohoto důvodu mnoho lidí užívá taurin po pití alkoholu, protože pomáhá vyplavit jeho toxické účinky rychleji z tělního systému.

Taurin může chránit játra před toxicitou indukovanou acetominofenem na úrovni o něco méně účinné než N-acetylglutathion. Může mít také ochranný účinek proti ostatním toxinům obecně.


Epileptické stavy

Taurin působí také jako inhibiční neurotransmiter, který může působit jako zklidňující pro excitabilní mozkové stavy. Sedativní efekt může být užitečný k prevenci epileptických záchvatů a k minimalizaci manických stavů, při bipolárních poruchách.

Vedlejší účinky

Podle výsledků studie publikované v časopise American Journal of Clinical Nutrition, doplňování taurinu nevyvolává žádné závažné vedlejší účinky, což podporuje výsledky podobných studií.

Navíc tisková zpráva z Evropského úřadu pro bezpečnost potravin z roku 2009 potvrzuje, že hladiny taurinu až 1000 mg na kilogram tělesné hmotnosti denně nezpůsobí újmu.

Tato tisková zpráva přišla poté, co panel EFSA posoudil hladiny taurinu v energetických nápojích a oznámil, že nemají škodlivé účinky. Výzkumíci uvádí, že taurinová toxicita může způsobit vznik průjmu nebo peptických vředů, ale to, co představuje toxické hladiny, není řešeno.

Z dlouhodobého hlediska představuje hranice 3 g taurinu denně ověřenou bezpečnou hranici bez vedlejších účinků.


Shrnutí na závěr

Provedené výzkumy naznačují, že aminokyselina Taurin hraje důležitou roli v mnoha orgánech a systémech lidského těla a jeví se jako velmi slibná molekula pro účely metabolických, kardiovaskulárních onemocněních a dalších.

Souvisejici pro mobile

364 CZK 314 CZK

view all


View Archives