Česnek pro zdravé srdce

Jul 13, 2017 Nutraday Doplňky stravy a nutraceutika

Působení vyzrálého česnekového extraktu proti ateroskleróze

Jednou z nejlepších vlastností česneku je to, že jak se ukázalo v klinických studiích, má schopnost zvrátit rané srdeční onemocnění tím, že zvrátí tvorbu plaku v tepnách. Randomizovaná, dvojitě slepá studie z roku 2016, zveřejněná ve Journal of Nutrition zahrnovala 55 pacientů ve věku od 40 do 75 let, kteří byli diagnostikováni metabolickým syndromem. Výsledky studie ukázaly, že u pacientů užívající vyzrálý česnekový extrakt se účinně snížil výskyt plaku v koronárních tepnách (tepny dodávající krve do srdce) u pacientů s metabolickým syndromem. (1)

Jeden z vedoucích výzkumníků, MUDr. Matthew J. Budoff, řekl: "Tato studie je další ukázkou přínosů této nutraceutické substance při snižování akumulace měkkých plaků a předcházení tvorbě nových plaků v tepnách, což může způsobit onemocnění srdce. Dokončili jsme čtyři randomizované studie a výsledky nás vedly k závěru, že vyzralý česnekový extrakt může pomáhat zpomalit progresi aterosklerózy a zvrátit počáteční stadium onemocnění srdce. " (2)

view all


View Archives