Časná suplementace PQQ má trvalé dlouhodobé ochranné účinky na vývojové programování jaterní lipotoxicity a zánětu u obézních myší.

Feb 6, 2018 Nutraday Studie

Nealkoholické tukové jaterní onemocnění (NAFLD) je rozšířené u dospělých a dětí. Brzké vystavení plodu mateřské obezitě nebo stravě v západním stylu (WD) zvyšuje steatózu a oxidační stres v játrech plodu a je spojeno s celoživotním rizikem onemocnění u potomstva. 

Pyrolochinolinový chinon (PQQ) je přírodní antioxidant obsažený v jídle, v půdě a v lidském mateřském mléce, nezbytný pro vývoj u savců. Bylo zkoumáno, zda by doplňková dávka PQQ, poskytnutá prenatálně v myším modelu stravou vyvolané obezity během těhotenství, mohla ochránit potomstvo před progresí NAFLD. 

Podávání PQQ před a po narození u potomků s krmivem ve stylu západní stravy (WD) neměla vliv na přírůstek hmotnosti, ale zvýšila metabolickou flexibilitu při současném snížení tělesného tuku a lipidů v játrech ve srovnání s neléčenými obézními potomky. 

Indexy NAFLD, včetně hladin jaterních ceramidů, oxidačního stresu a exprese prozánětlivých genů (NOS2, NLRP3, IL-6, a Ptgs2), byly sníženy u PQQ-krmených myší krmivem WD, souběžně se zvýšenou expresí genů oxidace mastných kyselin a sníženou Pparg expresí. 

Pozoruhodně tyto změny přetrvávaly i po skončení supplementace PQQ. Tyto výsledky naznačují, že suplementace PQQ, a to zejména v průběhu těhotenství a kojení, chrání potomky od vývojové jaterní lipotoxicity indukované WD západní stravou a mohou pomoci zpomalit postupující epidemii NAFLD v příštích generacích.

Zdroj : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28007783

view all


View Archives