Related produkty

747 CZK 519 CZK

Acetylkarnitin (ALCAR) : Unikátní a rychle působící antidepresivní prostředek.

Feb 6, 2018 Nutraday Doplňky stravy a nutraceutika

Současná léčba poruch nálady má mnoho omezení. I když je klinicky k dispozici velký počet léků, téměř dvě třetiny jedinců v dnešních dnech nedosáhnou plné symptomatické remise po léčbě konvenčními antidepresivy. 

Navíc je obvykle vyžadováno několik týdnů léčby léky k dosažení klinických účinků, což je omezení, které má značné klinické důsledky, od vysokého rizika sebevraždy až po snížené dodržování terapie.

Charakteristický čas zpoždění v klasické antidepresivní účinnosti dává velký impuls k hledání nových terapeutik s rychlejšími účinky. Acetyl L-Karnitin (ALCAR) je malá molekula s rostoucím zájmem o jeho farmakologické vlastnosti, v současnosti uváděna na trh pro léčbu neuropatické bolesti. Nedávné předklinické a klinické údaje naznačily, že ALCAR může mít antidepresivní účinky s rychlejším nástupem než konvenční léky. 

V tomto textu jsou přezkoumány data podporující antidepresivní aktivitu Acetyl l karnitinu (ALCAR) a jeho charakteristické mechanismy účinku ve srovnání s monoaminergními antidepresivy. Dále je věnována pozornost jedinečným farmakologickým vlastnostem l-acetylkarnitinu, které nám umožňují podívat se na tuto molekulu jako reprezentativní pro antidepresiva příští generace s bezpečným profilem.

Celý text je dostupný zde : http://www.mdpi.com/1422-0067/19/1/11/htm

Souvisejici pro mobile

747 CZK 519 CZK

view all


View Archives