Warning Cookies are used on this site to provide the best user experience. If you continue, we assume that you agree to receive cookies from this site. OK

view all


View Archives

Blog

EGCG pomáhá proti makulární degeneraci, diabetické neuropatii a neovaskularizaci rohovky

Mar 7, 2018 Studie
Epigallokcatechin-3-galát (EGCG) inhibuje oční neovaskularizaci a vaskulární permeabilitu v lidských očních buňkách, prostřednictvím potlačení aktivace MMP-9 a VEGF Epigallokcatechin-3-galát (EGCG) je hlavní polyfenolová složka zeleného čaje (listy Camellia sinensis). EGCG je známý pro své antioxidační, protizánětlivé, antivirové a antikarcinogenní vlastnosti. Vědci nedávno identifikovali EGCG jako nový inhibitor oční angiogeneze a její vaskulární propustnost, které souvisí s častým onemocněním makulární degenerace.  Matrixové metaloproteinázy (MMP) a vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF) hrají klíčovou roli v procesech remodelace extracelulární matrice (ECM) a mikrovaskulární permeabilitě během angiogeneze.  Vědci ve studii zkoumali inhibiční...
Číst dále

Protizánětlivé účinky vitamínu K2

Mar 3, 2018 Nutraday Doplňky stravy a nutraceutika

Vitamín K2 kromě svých známých příznivých účinků proti škodlivému ukládání vápníku a podporu srdeční a cévní soustavy a správnému metabolismu kostí přidává také důležité protizánětlivé působení.

 

Číst dále

Vše o Astaxanthinu

Feb 27, 2018 NUTRADAY Doplňky stravy a nutraceutika

Astaxanthin je karoten červené barvy a současně účinný antioxidant a protizánětlivý činitel, s některými unikátními vlastnostmi oproti ostatním karotenům jako je například známý beta karoten, či lutein a zeaxanthin.   

Číst dále

Co je AMPK (AMP-aktivovaná protein kináza)

Feb 22, 2018 Nutraday Doplňky stravy a nutraceutika

AMPK - AMP aktivovaná protein kinasa je klíčovým regulátorem buněčného a systémového metabolismu, který následně ovlivňuje nesčetnou řadu procesů, včetně regulace energie, tělesné hmotnosti a metabolismu cukrů a tuků.

Číst dále

Účinek vitaminu K2 na diabetes mellitus typu 2 : krátký přehled studie

Feb 12, 2018 Studie
Diabetes mellitus typu 2 (T2DM) je i nadále hlavním problémem veřejného zdraví na celém světě, který se často projevuje mikrovaskulárními a makrovaskulárními komplikacemi. Jedinci s diabetes mellitus 2.typu trpí nejen významným emočním a fyzickým stresem, ale také vyšším rizikem úmrtí na těžké komplikace. V uplynulých letech byly zkoumány důkazy z prospektivních pozorovacích studií a klinických studií, které ukázaly snížení rizika diabetu mellitus typu 2 pomocí doplňování vitaminu K2. V návaznosti na to byl shromážděn přehled současně dostupných studií s cílem posoudit vliv doplňování vitaminu K2 na citlivost na inzulín, glykemickou kontrolu a přezkoumat základní mechanismy. Z výsledků této studie bylo navrženo, že vitamín K2 zlepšuje citlivost na inzulín...
Číst dále

Vitamin K2 indukuje apoptózu související s mitochondriemi v buňkách karcinomu močového měchýře u myší

Feb 12, 2018 Vitamin K2 studie
Vitamin K2 indukuje apoptózu související s mitochondriemi v buňkách karcinomu močového měchýře pomocí signálů RAP a JNK / p38 MAPK signálních cest u myší. Datum publikace : 2016 Autoři studie : Fengsen Duan,1 Yuejin Yu,2 Rijian Guan,2 Zhiliang Xu,1 Huageng Liang,2,* and Ling Hong1,* Yi-Hsien Hsieh Úvod Rakovina močového měchýře je jedním z nejběžnějších karcinomů a řadí se na deváté místo celosvětového výskytu rakoviny. Více než 12 milionů nových případů vzniká každý rok na celém světě. Konkrétně, rakovina močového měchýře představuje přibližně 180 000 nových diagnóz rakoviny a více než 50 000 úmrtí ročně ve Spojených státech a evropských zemích. K léčbě rakoviny lidského močového měchýře se běžně používají tradiční a současné metody,...
Číst dále

Vitamin K2 je mitochondriální elektronový nosič, který zachraňuje nedostatek Pink1

Feb 12, 2018 Doplňky stravy a nutraceutika
Udržování efektivních mitochondrií Pink1 je mitochondriální kináza a ztráta funkce Pink1 u much a myší vede k akumulaci disfunkčních mitochondrií. Při screeningu modifikátorů Parkinsonova asociovaného genu Pink1, byl Pink1 lokalizován v mitochondriích a byl schopen převést vitamin K1 na vitamín K2 / menachinon. U bakterií působí vitamin K2 jako membrána a jako nosič elektronů a podobně u octomilek Drosophila se zdá, že mitochondriální vitamin K2 působí jako nosič elektronů pro usnadnění tvorby adenosintrifosfátu ATP.  Lidský homolog  se lokalizuje v mitochondriích a přeměňuje vitamin K1 na vitamin K2. Vitamin K je nejlépe známý jako kofaktor v koagulaci krve, ale u bakterií je to membránově vázaný elektronový nosič. Není známo, zda vitamín K2 vykazuje podobnou...
Číst dále

Pycnogenol - Zhodnocení účinnosti trvalé úlevy při onemocnění osteoartrózou s pomocí Pycnogenolu

Feb 9, 2018 Nutraday Doplňky stravy a nutraceutika

Další z řady fantastických účinků Pycnogenolu. Studie zkoumající unikátní mechanismus působení Pycnogenolu, jež umožňuje dlouhotrvající působení a poskytuje úlevu lidem trpících osteoartrózou.Dalším zkoumaným problémem je snížení užívání nesteroidních protizánětlivých léčiv (NSAID), které mají mnoho vedlejších účinků nejen na trávicí trakt. Pycnogenol je doplněk stravy jemuž se jen tak něco nevyrovná.

Číst dále

Molekulární vodík jako nový antioxidant: výhody vodíku pro lékařské aplikace.

Feb 6, 2018 Nutraday Studie
V minulosti se předpokládalo, že molekulární vodík (H2) je v buňkách savců inertní a nefunkční. Tuto myšlenku převrátili japonští vědci z oddělení biochemie a buněčné biologie  Nippon Medical School tím, že prokázali, že H2 reaguje s vysoce reaktivními oxidanty, jako je hydroxylový radikál ((•) OH) a peroxynitrit (ONOO (-)) uvnitř buněk.  H2 má několik výhod, které vykazují výrazné účinky pro lékařské aplikace: je dostatečně mírný, aby nenarušil metabolické redox reakce, ani buněčnou signalizaci reaktivními druhy kyslíku. Proto by neměl mít žádné nebo velmi málo negativních účinků. H2 lze monitorovat pomocí elektrody specifické pro H2 nebo pomocí plynové chromatografie.  H2 se rychle rozpouští do tkání a buněk, kde vykazuje své účinky. Existuje několik...
Číst dále

Pyrolochinolinový chinon stimuluje mitochondriální biogenezi aktivací signální dráhy SIRT1 / PGC-1α.

Feb 6, 2018 Nutraday Studie
Pyrolochinolin-chinon (PQQ), redoxní hydrochinon obsažený v různých potravinách a savčích tkáních, si získává stále větší pozornost z důvodu řady zdravotních přínosů, které lze připsat jeho schopnosti zvýšit mitochondriální biogenezi.  Jeho základní molekulární mechanismus však stále zůstává ne zcela pochopený. Nedávno bylo zjištěno, že při expozici myších NIH / 3T3 fibroblastů fyziologicky relevantní koncentrací PQQ dochází k významné stimulaci mitochondriální biogeneze.  Expozice NIH / 3T3 buněk na 10-100 nM PQQ po dobu 48 hodin vedla k zvýšení exprese mitochondriální DNA a mitochondriálně kódovanému proteinu cytochromu c oxidázy podjednotky 1 (MTCO1). Navíc bylo  zjištěno, že podávání PQQ indukuje deacetylaci receptoru-y-aktivátoru 1a (PGC-1α) a usnadňuje...
Číst dále